ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:41
Име:ОУ "Св. Патриарх Евтимий" (целодневна организация)
Директор:Александра Топалова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Цар Самуил", №24
Комуникация:
989 01 27
evtimischool@abv.bg
987 88 47

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--