ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №108 Детско царство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:108
Име:Детско царство
Директор:Надя Йовчева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" I
Комуникация:
9791512
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5600
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4980
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 Детска градина № 108"Детско царство" се състои от две отделни сгради:
1.Основна сграда, в която се помещават 6 групи в триетажна, строена по оригинален проект сграда, която напълно покрива всички съвременни  представи за функционалност, простор, свобода на действие и творчество на децата.
2.Филиал, в който се помещават 4 групи, разположени в просторни занимални с подходящо съвременно детско обзавеждане,прекрасен   прохладен и обезопасен двор и собствена кухня.

В детската градина работят висококвалифицирани специалисти в
областта на педагогиката, музиката, изобразителните изкуства и др., които обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи.
В основната сграда има специално построен плувен басейн, физкултурен и музикален салон, квалификационен кабинет.И в двете сгради има
всекидневен медицински контрол. Наред с основните дейности при покриване на държавните образователни стандарти се предлагат и подходящи допълнителни дейности-английски език, народни танци, футбол, плуване ,приложни дейности и шах.
Материалната база е добре поддържана и непрекъснато се обновява.

  • При нас децата се чувстват добре защото осигуряваме:
    - балансиран дневен режим според потребностите им,
    - благоприятна среда за детското развитие,
  • - участие на семейството в процеса на учене чрез игра,
  • - индивидуален подход и равен старт за всяко дете,
  • -  партньорство, сигурност и доверие, отлична подготовка на децата за училище.

За учебната 2019-2020 година ще се приема една първа група- "Слънце" с деца, родени 2016 година

 Останалите групи в детската градина са разпределени по следния начин:

- Една първа група - деца родени 2015г.

-ДВЕ трети групи-за деца, родени 2014г.

- ДВЕ четвърти подготвителна група  - деца, родени 2013 г.

Детска градина №108 " Детско царство" има изграден сайт които маже да посетите на адрес: dg-108.com

В края на 2018г. ДГ №108 кандидатства по проект на МОН за ИКТ и получихме интерактивна дъска и проектор

Допълнителните критерии за прием приети на ПС на ДГ №108 за учебната 2019-20година са следните:

1. детето има брат/сестра в детското заведение, което не тръгва на училище в годината на приема

2. семейството живее на територията на адм. район на ДГ