ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 27 СУ "Георги Kараславов" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:27
Име:СУ "Георги Kараславов" (целодневна организация)
Директор:Рилка Иванова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин-VI м.р., ул. "Полк. Никола Попов", №4
Комуникация:
sou27@abv.bg
824 48 15
824 48 26

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--