ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 25 ОУ "Д-р Петър Берон" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:25
Име:ОУ "Д-р Петър Берон" (полудневна организация)
Директор:Надка Христова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Балканджи Йово", №22
Комуникация:
ou25@abv.bg
952 11 70

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред401
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1602
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред17--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--