ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 7 СУ "Св. Седмочисленици" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:7
Име:СУ "Св. Седмочисленици" (полудневна организация)
Директор:Маруся Никова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Шишман", №28
Комуникация:
02987 79 89
02987 63 70
school7@mail.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4200
Хронични заболявания000
СОП130
Работна група0--

Информация за родители

7.СУ “Свети Седмочисленици” като първоприемник на Първа девическа гимназия, създадена още през 1879г. съхранява в себе си и продължава традициите на българското образование.

В масивната четириетажна сграда на училището са разположени 33 класни стаи, 14 кабинети, кинозала, лекционна и заседателна зала, библиотека, стол, медицински кабинет, администрация, физкултурен сектор, сервизни и помощни помещения.

Класните стаи, в които на две смени се учат ученици от 51 паралелки са оборудвани с подходящи за възрастта на учащите се чинове, бюра и маси. Всички класни стаи са снабдени с бели дъски.

За нуждите на най-малките деца от подготвителните групи са обособени просторни стаи, обзаведени, съобразно с възрастовите изисквания на децата.

Кабинетите по специализираните предмети – химия, физика и биология разполагат с богата сбирка от нагледни материали – атласи, макети, експонати и др.

Най-голяма гордост за училището са компютърните кабинети – 5 на брой, с над 70 компютърни конфигурации, включени в мрежа, в които се учат ученици от І до ХІІ клас.

Кинозалата, с нейните 150 места е подходяща за тържества по различни поводи. Оборудвана е с екран и мултимедиен проектор.

Училището разполага и с лекционна зала (65 места на банки в амфитеатрален стил, оборудвана с мултимедиен проектор) и заседателна зала (30 места), което дава възможност за провеждане на редица мероприятия в интерес на учебния процес.

Библиотеката, разположена на втория етаж на училището разполага с много голяма сбирка от библиотечни единици – художествена и научна литература (някои от тях с висока антикварна стойност), учебници, периодични издания и др., до които всички ученици и преподаватели имат неограничен достъп. В читалнята към библиотеката се ползват от ученици и учители компютри с интернет-достъп и принтер.

Медицинска помощ за учениците е осигурена от оборудван кабинет и медицински специалист. Кабинетът разполага с необходимите средства за оказване на медицинска помощ – лекарства, медикаменти, стерилизатор, пособия и др.

Училищният стол, намиращ се в сутерена на училището се посещава масово от учениците, поради високото качество на храната, която се приготвя на място от фирмата, стопанисваща стола. Предлаганата храна напълно отговаря на изискванията за здравословно хранене. На учениците от подготвителна група и І-ІV клас се предлага, както обяд, така и закуска – сутрешна (безплатна) и следобедна (само за учениците от І-ІV клас на целодневно обучение).

За допълнително задоволяване на хранителните нужди на ученици и персонал в училището работи и бюфет, който удовлетворява и най-високите изисквания за здравословно хранене.

Физкултурният сектор разполага с 3 салона на обща площ от повече от 400 кв.м., всички с подменена подова настилка – дървено дюшеме и новобоядисани стени и таван. Има 3 съблекални и фитнес-зала, оборудвана с велоергометър, бягаща пътечка и лежанка.

Просторните фоайета и стълбища на училището, високите тавани създават простор и неповторима атмосфера на старо, класическо училище.

В училището е въведен строг пропускателен режим чрез монтирана система за контрол на достъп. Всяко дете влиза в училището с персонална карта за достъп.

 

За подготвителните групи училището предлага следните условия:

  1. Две групи за деца, родени през 2012 година;
  2. Обучението е ПОЛУДНЕВНО в часовете от 8.00ч. до 12.30ч., по специални програми, одобрени от МОН, с безплатно предоставени познавателни книжки;
  3. С групите работят учители с опит и необходимата квалификация;
  4. Предимство на децата, обучаващи се в подготвителни групи е по-лесната адаптация към училищния живот; отлична подготовка за І клас; добиване навици за самостоятелност и отговорност.