ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №112 Детски свят - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:112
Име:Детски свят - сграда 2
Директор:Нели Петкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, кв. Бояна, ул. "Боянско езеро", №3
Комуникация:
0884 801 659

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред20--
Хронични заболявания210
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 За учебната 2019/20120г. ДГ №112 ще приема 22 деца  набор2016 г.първа група и 3 деца с ХЗ ,които по правилата на СО да бъдат с ТЕЛК.

 През тази учебна година ДГ№112 е с  шест градински групи,  / една група-набор 2015г., две групи-2014г,две  групи 2013 и една група 2012г../  и две специални групи за деца със СОП. Детската градина ще работи с капацитет от осем  групи, които се помещават в големи, слънчеви и приветливи за обучение и игра занимални. Сградата е на три етажа, разполага с физкултурен салон и обширен двор с изглед към Витоша.
Детската градина функционира на целодневен принцип от 7.00 до 19.00 от понеделник до петък. 

Детската активност, заложби и фантазия ще бъдат насърчавани чрез допълнителни образователни дейности- танци, спорт, йога, ранно чуждоезиково обучение по английски език. За физическото здраве, активен отдих и екологично възпитание на децата ще бъдат организирани летни лагери, ски-училище, зелено училище.

Екипът от педагози, воден от идеята за уникалността на всяко дете ще провежда качествен обучително  процес, ще организира празници, културни мероприятия, спортно-състезателни игри с цел да отговори на нуждите, потребностите и възможностите на всеки малък човек. 

Съобразно с принципа за нормализация възниква и концепцията "качество на живот", която намира отражение в предучилищното обучение и възпитание, в моделите на интегрираното образование. Концепцията "качество на живот" представя въвеждане на нова стратегия, при която има ясна цел и мисия- трябва да се променя не само човекът с ограничени възможности, но и обществото, което трябва да се освободи от негативните си нагласи, предразсъдъци и ограничения, приемайки и подкрепяйки различните. 

Разпределението на децата в двете специални групи се извършва не според годината на раждане, а според нивото на нервно-психическо развитие.Фактор е не възрастта, а актуалното развитие и състояние на детето към момента на постъпване в детската градина и в последствие се влияе от динамиката на развитие на всяко дете.
В градината работят високо квалифицирани специалисти- специални педагози, логопеди, психолог. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие.Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.
Екипът от специалисти оказва помощ и съдействие на родителите на децата със специални образователни потребности, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия.
Постъпвайки в ДГ 112 в индивидуален план за всяко дете на практика е започнал процеса на адаптация, социализация и интеграция, който продължава и се развива
чрез дейностите в самото заведение.  Екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна, , насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране на развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни
умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена
дейност, трудова и учебна дейност.
Приемът на децата със СОП в ДГ  се извършва на база медицинска документация / ТЕЛК, РЕЛК, ЕПИКРИЗА /, Становище и заповед на РЦППО.      ЕПЛР  в ДГ112 приема документи за деца със специално образователни  потребности на место  и през м.септември децата се подават в ИСОДЗ .ДГ  №112  е база на СУ "Климент Охридски" , ФНПП- катедра Специална педагогика като подготвя студенти за държавни изпити по практичиски умения, методика и стратегия за работа с деца със СОП.

През м.март 2018г. ДГ112 отвори две/2/ нови групи-филиал на ДГ112  ,който се намира на ул.”Боянско езеро”№3 .Бяха приети набор 2014- и набор2013г.