ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №88 Детски рай (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:88
Име:Детски рай
Директор:Мария Йорданова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II, 4 м. р.
Комуникация:
9788232

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4180
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред17270
Хронични заболявания510
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5100
Хронични заболявания800
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред9100
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5600
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред53--
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

През учебната 2019/2020г. децата в ДГ № 88 ,,Детски рай" ще бъдат разпределени по групи:

една яслена - набор 2017г.;

две първи - набор 2016г.;

две втори - набор 2015г.;

три подготвителни за 5г. - набор 2014г.;

две подготвителни за 6г. - набор 2013г.