ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №88 Детски рай (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:88
Име:Детски рай
Директор:Мария Йорданова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II, 4 м. р.
Комуникация:
9788232
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания500
СОП400
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5100
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред8810
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4800
Хронични заболявания600
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В Д Г № 88 ,,ДЕТСКИ РАЙ" ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2019г. 11.05 2019г. /събота/ Обявяване на списъците от първо класиране - по e-mail пощата на родителя - в профила на детската градина в ИСОДЗ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

1. Заявление от родителя /типова бланка/от ИСОДЗ, може да се получи и на място от директора

2. Оригинал за сверяване: - удостоверението за раждане на детето - лични карти на родителите(или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице)

3. Допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване, е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

При записване родителят се запознава с: 1. Правилника за дейността на ДГ № № 88 ,,Детски рай"

2. Списък на медицинските изследвания за настаняване от м.септември

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО : 9,00-12,00ч. и от 13,30 – 16.30ч.

Записване на децата 13.05.2019 - 23.05.2019г.: Родителска среща с родителите на новоприетите деца в яслата и първа група ще се проведе на 05.06.2019г. от 17.00ч. в музикалния салон на ДГ № 88. 


През учебната 2019/2020г. децата в ДГ № 88 ,,Детски рай" ще бъдат разпределени по групи:

една яслеа - набор 2017г.;

две първи - набор 2016г.;

две втори - набор 2015г.;

три подготвителни за 5г. - набор 2014г.;

две подготвителни за 6г. - набор 2013г.