ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №129 Приказен свят - сграда ул. Нишава, почасова организация

Тип:ДГ
Номер:129
Име:Приказен свят - сграда ул. Нишава, почасова организация
Директор:Ани Попова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Нишава", бл. 6
Комуникация:
02/859-61-49
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--