ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №112 Детски свят

Тип:ДГ
Номер:112
Име:Детски свят
Директор:Нели Петкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Детски мир" № 5 кв. Бояна
Комуникация:
0884 801 659

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4300
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания310
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1520
Хронични заболявания200
СОП400
Работна група4--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания310
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Документи на децата със специални образователни потребности /СОП/  се приемат на място в ДГ 112 "Детски свят" -  за специална група   срок: постоянен, при свободни места в групата.

За учебната 2020/2021 г.  ДГ № 112 „Детски свят“ приема в централна сграда 23 деца  по общ критерии, 2 деца с ХЗ, които по правилата на СО да бъдат с ТЕЛК и 2 деца със СОП чрез ИСОДЗ, набор 2017 г.  и 23 деца  по общ критерии, 2 деца с ХЗ, които по правилата на СО да бъдат с ТЕЛК и 2 деца със СОП чрез ИСОДЗ във филиала.

През учебната 2020/2021 учебна година ДГ № 112 „Детски свят“ ще бъде с осем градински групи, две групи набор 2017 г., две групи - набор 2016 г., една група – набор 2015 г, две  групи набор 2014 г., и една специална група за деца със СОП. Детската градина работи с капацитет от осем  групи, които се помещават в големи, слънчеви и приветливи за обучение и игра занимални. Централната градата е на три етажа, разполага с физкултурен и музикален салон и обширен двор с изглед към Витоша. Сградата на филиала е на два етажа, на атрактивно място - срещу Боянската църква, с удобен физкултурен и музикален салон, с ателиета за ранно чуждо езиково обучение и приложни дейности, с голям двор и отлично оборудвани площадки за игра на открито.
Детската градина функционира на целодневен принцип от 7.00 до 19.00 часа от понеделник до петък. 

Детската активност, заложби и фантазия са насърчавани чрез допълнителни образователни дейности - танци, футбол, плуване, йога, ранно чуждоезиково обучение по английски език, приложни изкуства . За физическото здраве, активен отдих и екологично възпитание на децата ще бъдат организирани екскурзии, летни лагери, ски-училища, зелени, сини и бели детски градини.

Екипът от педагози, воден от идеята за уникалността на всяко дете, провежда качествен обучително-възпитателен  процес, организира празници, културни мероприятия, спортно-състезателни игри с цел да отговори на нуждите, потребностите и възможностите на всеки малък човек. 

        Екипът на ДГ № 112 „Детски свят“ възприема всяко дете и неговото семейство като уникален и желан партньор в ежедневните взаимодействия.

В СОП групата фактор е не възрастта, а актуалното развитие и състояние на детето към момента на постъпване в детската градина, нивото му на нервно-психическо развитие и в последствие се влияе от динамиката на развитие.
В градината работят високо квалифицирани специалисти: специални педагози, логопед, психолог. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие. Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.
Екипът от специалисти оказва помощ и съдействие на родителите на децата със специални образователни потребности, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия. Постъпвайки в ДГ 112 „Детски свят“, в индивидуален план за всяко дете на практика започва процеса на адаптация, социализация и интеграция, който продължава и се развива чрез дейностите в самото заведение.  Екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена, трудова и учебна дейност. Приемът на децата със СОП в детската градина  се извършва на база медицинска документация / ТЕЛК, РЕЛК, ЕПИКРИЗА /, Становище и заповед на РЦППО.      

ЕПЛР  в ДГ 112 „Детски свят“ приема документи за деца със специално образователни  потребности на място, като те се подават в ИСОДЗ.

ДГ  № 112 „Детски свят“ осъществява базова дейност съвместно със СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП - катедра „Специална педагогика“, като подготвя студенти за държавни изпити по практичиски умения, методика и стратегия за работа с деца със СОП.