ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №157 Детска стряха (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:157
Име:Детска стряха
Директор:Йорданка Славкова
Район:Нови Искър
Адрес:гр.Нови Искър, ул. "Беласица", №26
Комуникация:
9917376 9917593

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред901
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3201
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред33104
Хронични заболявания040
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред11--
Хронични заболявания000
СОП1500
Работна група0--

Информация за родители

ДЕТСКА ГРАДИНА №157" ДЕТСКА СТРЯХА"

гр.Нови Искър, ул." Беласица"№26

телефон:02 991-73-76

Директор:0877 607543

имейл:dg157@abv.bg

сайт:https://www.dg157detskastryaha.com/

ДГ №157 "Детска стряха" е общинска детска градина, която е открита през 1978 година. В нея се отглеждат, обучават и възпитават деца в 7 групи-  2 яслени и 5 градински групи.

Сградата е на три етажа, голям двор с много трева, зеленина и площадки за игра. Предстои изграждането на учебна площадка по "Безопастност на движението". ДГ 157 разполага с много добра материална база, физкултурен салон, както и салон за развлечения  и празници. Екипът на ДГ 157 е с висока квалификация и богат професионален опит. Приоритет в екипната ни работа е духовното и физическо здраве на децата, израстването им като самостоятелни, предприемчиви, уверени и успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование. Детското заведение предлага допълнителни дейности - английски език; футбол, народни и модерни танци, оздравителна гимнастика.

Стъпили здраво в традицията, не спираме да мечтаем и всички заедно деца, учители и родители правим нови планове за бъдещето, като вярваме, че чудесата никога не свършват.

 

Добре дошли при нас!

 

Уважаеми родители,

записването на класираните деца за учебната 2020/2021 година ще се извършва в сградата на ДГ №157 " Детска стряха" всеки работен ден от 29.06.2020 до 10.07.2020г., от 8:00 часа до 16:00 часа.

Нека бъдем отговорни и стриктно да спазваме  всички противоепидемични мерки, които остават в сила!

Бъдете здрави!