ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №157 Детска стряха (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:157
Име:Детска стряха
Директор:Снежанка Врублевска
Район:Нови Искър
Адрес:гр.Нови Искър, ул. "Беласица", №26
Комуникация:
9917376 9917593
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2201
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2210
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред11170
Хронични заболявания000
СОП1500
Работна група0--

Информация за родители

В ДГ №157 "Детска стряха" (бивше ОДЗ № 57) функционират 2 яслени и 5 градински градински групи.

 Основен приоритет в екипната ни работа е духовното и физическо здраве на децата, израстването им като

самостоятелни, предприемчиви, уверени и успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование.

Детското заведение предлага допълнителни дейности - английски език;футбол,народни и модерни танци.