ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №27 Детска китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:27
Име:Детска китка
Директор:Галина Христова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Възрожденска", № 19
Комуникация:
9382655
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4220
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №27 "Детска китка" разполага с централна сграда намираща се на ул. Възрожденска №19. В нея функционират четири групи за деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас. Детската градина има втора сграда, която се намира на ул. Княз Иван Кулин №9. Там има две яслени групи и две градински групи.

Двете сгради са разположени в тих квартал, с добре озеленени дворове. За всяка група има самостоятелна обезопасена площадка за игра. Занималните са просторни и светли. Обособени са различни кътове по интереси и игри, в които децата моделират, рисуват, творят. За децата се грижи високо квалифициран педагогически персонал, грижовен и внимателен помощен персонал.

Образователно-възпитателния процес е организиран по начин, който способства за създаването на добър микроклимат, екологична и богата стимулираща среда, в която се осъществява възпитание на детската личност в нейната цялост.

Екипът на детската градина работи в тясно сътрудничество с родителите, като периодично се организират и провеждат съвместни дейности. Провеждаме дни на отворени врати.

Предлагаме допълнителни педагогически дейности:
- английски език;
- народни танци.

   През учебната 2019/2020 година в детската градина ще функционират 8 групи, както следва:

І яслена група, деца родени 2017г. и 2018г.   -26 деца

ІІ яслена група, деца родени 2017г. и 2018г.  -26 деца

Іа група, деца родени     2016г.   -27 деца

Іб група, деца родени      2016г.   -27 деца

ІІ  група, деца родени      2015г.   -30 деца

ІІІ група, деца родени      2014г.   -30 деца

ІVа група, деца родени     2013г.   -27 деца

ІVб група, деца родени     2013г.   -27 деца