ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №198 Косе Босе (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:198
Име:Косе Босе
Директор:Радка Панайотова
Район:Връбница
Адрес:гр.София, ул. "Войводово", № 4
Комуникация:
0876731518
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3300
Хронични заболявания000
СОП500
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2100
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред13--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,

В ДГ "Косе Босе" функционират 4 градински (I, II, III, IV) и две яслени групи.

За учебната 2019/2020 г. ще работим както следва:

Яслена група ( набор 2018) - 26 бр.

Яслена група ( набор 2017) - 26 бр.

Първа група ( набор 2016) - 30 бр.

Детското заведение осигурява екип за подкрепа на личностното развитие от психолог, логопед, ресурсен учител и помощник на учителя.

Допълнителни образователни дейности по желание на родителите:

- Английски език

- Народни танци

- Футбол

Детска градина № 198 " Косе Босе" е открита през 2016 г.

Помещава се в специално построена нова сграда, която отговаря на всички съременни изисквания. Намира се в непосредствена близост до спирка на автобуси и на няколко минути от спирка на метро.

Тук децата Ви ще получат всички необходими условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие, ще бъдат гарантирани техните права, свобода и сигурност. 

За Вашите деца се грижи амбициозен, квалифициран и отговорен  екип. 

Сайт на ДГ № 198: http://dg198-kosebose.com/