ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №128 Слънце

Тип:СДЯ
Номер:128
Име:Слънце
Директор:Виолета Велинова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин-3, ул. Никола Обретенов, №5
Комуникация:
02/9925558

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред6714
Хронични заболявания0120
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред8200
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред95--
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

 

,

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЧРЕЗ ИСОДЗ НА 15.05.2020 ГОД.

ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 9,00 Ч. ДО 13,00 Ч., ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

СПОРЕД КАЛЕНДАРА НА ИСОДЗ ЗА КЛАСИРАНЕ.

 ПРЕДВИД ОБЯВЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ИЗИСКВАМЕ:

 1. ЗАПИСВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕДИН ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО, БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕТЕТО;
 2. РОДИТЕЛЯТ ДА Е С МАСКА И РЪКАВИЦИ.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА,

ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ПОСОЧЕНИ И ОПИСАНИ В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО, САМОТО „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ“,

 КЪДЕТО В ТОЧКА / ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - ТЕ СА ИЗБРОЕНИ/.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ РОДИТЕЛ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С  ВСИЧКИ СЕКЦИИ В ИСОДЗ НА СТРАНИЦА: https://kg.sofia.bg/

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ИМАТ УКАЗАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЯВЕНА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО, ДА БЪДЕ ТОЧНО И ВЯРНО ВЪВЕДЕНА /ПРЕДИ ЗАКЛЮЧВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА КЛАСИРАНЕ/.

 ОПЕРАТОР „ОБРАТНА ВРЪЗКА“ ИНФОРМИРА РОДИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ПРИЕМА ДОКУМЕНТИТЕ И АКО ТЕ СА КОРЕКТНИ „ЗАПИСВА ДЕТЕТО“, АКО ТЕ СА НЕКОРЕКТНИ „ОТКАЗВА ЗАПИСВАНЕ“.

 

УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ.

МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО , НЕ ГИ ВАДЕТЕ СЕГА!

 

телефони за ръзка: 02/ 992 55 58  и 0877 700 924

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При постъпване на новоприети в СДЯ №128 "Слънце" деца, родителите трябва да представят:

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 • Лични карти на родителите - оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно-профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

Един работен ден преди реалното постъпване на детето в СДЯ №128 "Слънце", родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете (т. нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Република България.
  Важно! 
  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат в детската ясла.
  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).