ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №128 Слънце

Тип:СДЯ
Номер:128
Име:Слънце
Директор:Виолета Велинова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин-3, ул. Никола Обретенов, №5
Комуникация:
02/9925558
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред8400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред7806
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА  ДЕЦАТА, родени 2017 и 2018 г. (присъстващи и отсъстващи деца от детската ясла)!

Моля, в най-кратък срок да актуализирате заявките си за присъствие през м.юли и август 2020 г. , във  връзка с последната информация за удължаване на епидимичната обстановка до 01.07.2020 г. 

Препоръчително е, родителите които имат мъзможност да задържат децата си в къщи, за да могат да се възползват от нашите услуги тези родители, които действително са на работа.

Това се налага, тъй като  от м.септември предстои да постъпят новите деца и в този период персонала следва задължително да е на работа (т.е. нямаме друга възможност за поетапно осигуряване на остатък от платен отпуск за персонала)!

Благодаря за разбирането! Приятно лято! Бъдете здрави!

На Ваше разположение съм!

 С уважение: В.Велинова – Директор  0877700924 и 0885312988

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЧРЕЗ ИСОДЗ НА 15.05.2020 ГОД.

ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 9,00 Ч. ДО 13,00 Ч., ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

СПОРЕД КАЛЕНДАРА НА ИСОДЗ ЗА КЛАСИРАНЕ.

 ПРЕДВИД ОБЯВЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ИЗИСКВАМЕ:

 1. ЗАПИСВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕДИН ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО, БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕТЕТО;
 2. РОДИТЕЛЯТ ДА Е С МАСКА И РЪКАВИЦИ.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА,

ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ПОСОЧЕНИ И ОПИСАНИ В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО, САМОТО „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ“,

 КЪДЕТО В ТОЧКА / ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - ТЕ СА ИЗБРОЕНИ/.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ РОДИТЕЛ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С  ВСИЧКИ СЕКЦИИ В ИСОДЗ НА СТРАНИЦА: https://kg.sofia.bg/

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ИМАТ УКАЗАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЯВЕНА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО, ДА БЪДЕ ТОЧНО И ВЯРНО ВЪВЕДЕНА /ПРЕДИ ЗАКЛЮЧВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА КЛАСИРАНЕ/.

 ОПЕРАТОР „ОБРАТНА ВРЪЗКА“ ИНФОРМИРА РОДИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ПРИЕМА ДОКУМЕНТИТЕ И АКО ТЕ СА КОРЕКТНИ „ЗАПИСВА ДЕТЕТО“, АКО ТЕ СА НЕКОРЕКТНИ „ОТКАЗВА ЗАПИСВАНЕ“.

 

УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ.

МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО , НЕ ГИ ВАДЕТЕ СЕГА!

 

телефони за ръзка: 02/ 992 55 58  и 0877 700 924

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При постъпване на новоприети в СДЯ №128 "Слънце" деца, родителите трябва да представят:

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 • Лични карти на родителите - оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно-профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

Един работен ден преди реалното постъпване на детето в СДЯ №128 "Слънце", родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете (т. нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Република България.
  Важно! 
  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат в детската ясла.
  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).