ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №128 Слънце

Тип:СДЯ
Номер:128
Име:Слънце
Директор:Виолета Велинова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин-3, ул. Никола Обретенов, №5
Комуникация:
02/9925558
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2019 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред6700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред9500
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ ,

Поради голямият брой деца в яслата ,

родителската среща ще се проведе в САЛОНА на 

сградата , на 1-ви етаж , съответно на :

22.10.2019г. от 17.30 часа

    за децата от 1,3,5,7 групи / първи етаж /

24.10.2019 г. от 17.30 часа

    за децата от 2,4,6,8 групи / втори етаж /

 

                      С уважение :

                     В. Велинова- Директор на СДЯ № 128 " Слънце "

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При записване на новоприети в СДЯ №128 "Слънце" деца, родителите трябва да представят:

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 • Лични карти на родителите - оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно-профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

Един работен ден преди реалното постъпване на детето в СДЯ №128 "Слънце", родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете (т. нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Република България.
  Важно! 
  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат в детската ясла.
  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).