ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №128 Слънце

Тип:СДЯ
Номер:128
Име:Слънце
Директор:Виолета Велинова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин-3, ул. Никола Обретенов, №5
Комуникация:
02/9925558
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред6601
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред9500
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 31.10.18 г. ще се проведе родителска среща

в салона на детската ясла от 17.30 часа!

Предстои обсъждане на правилника на ДЯ,

адаптация на децата и други органзационни 

въпроси, съвместно с педагозите - Микова и Методиева

                         С уважение:

                         В.Велинова - Директор на СДЯ № 128

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При записване на новоприети в СДЯ №128 "Слънце" деца, родителите трябва да представят:

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 • Лични карти на родителите - оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно-профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

Един работен ден преди реалното постъпване на детето в СДЯ №128 "Слънце", родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете (т. нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Република България.
  Важно! 
  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат в детската ясла.
  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).