ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №172 София (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:172
Име:София
Директор:Иванка Иванова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ж.к. Надежда - 1, ул. "Кирил Дрангов", №14
Комуникация:
02 967 65 43 / 02 967 65 41

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2200
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4400
Хронични заболявания1300
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1900
Хронични заболявания1100
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред17--
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители, 

записването на децата след публикуване на първото класиране за прием от септември 2020 г. ще се извършва в детската градина 

от 9:00 до 17:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

при започване на новата учебна година

приемът на децата ще се извършва само при наличие на необходимите медицински документи.

ОЧАКВАМЕ ВИ :)

ДГ №172 "София" е новопостроена сграда, отговаряща на най-високите стандарти за обучение, възпитание и отглеждане на деца от 1 до 7 години.

Разполагаме с просторни физкултурен салон и закрит басейн, голям двор с площадки за игра за всяка група, музикален кабинет, сензорна стая.

За децата навършили 3 години предлагаме допълнителни образователни дейности - плуване, английски език, народни и модерни танци, футбол.

За учебната 2019/2020 година в детската градина ще функционират 9 групи, както следва:

1. Яслена група "Мики Маус" - набор 2017 и 2018

2. Яслена група "Пате" - набор 2017 и 2018

3. I група - набор 2016

4. I група - набор 2016

5. II група - набор 2015

6. II група - набор 2015

7. III група - набор 2014

8. IV група - набор 2013

9. Специална група - смесена възрастово

В ДГ №172"София" от октомври 2015г. функционира група за адаптация, социализация и последваща образователна интеграция /в  масовите групи на детската градина/ на деца със специални образователни потребности на възраст от 3 до 7 год.

За  учебната 2020 / 2021 г.  обявяваме свободни места за деца със специални образователни потребности.

Кандидатите трябва да подават документите си на място.

Приемът се осъществява  след направена предварителна диагностика /среща с родителите  и детето/ от специалистите на детското заведение, а не по общия ред.  Информация за класиране и записване се получава в детската градина. 

За функционирането на групата са оборудвани специални помещения - сензорна стая, кабинет на психолог, кабинет на логопед и стая за психомоторика.

Корекционната образователно–възпитателна работа се осъществява от двама специални педагози, психолог, логопед и двама помощник-възпитатели по индивидуален план за всяко  дете. След постигане на заложените в индивидуалния план базови умения и по преценка на екипа, въз основа на извършен обобщен анализ за всяко дете се преминава към социална и образователна интеграция на децата в масовите групи на детската градина. Като условия за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение, детето, независимо от неговата календарна възраст трябва да владее навици за самообслужване, разбиране и изпълнение на прости инструкции.

Необходими документи при първоначално кандидатстване в специална група на ДГ № 172:

  1. Заявление по образец до Директора на ДГ № 172 „София“ /попълва се на място/.
  2. Епикриза и/или експертно решение на ТЕЛК – задължително актуални към момента на кандидатстването.
  3. Становища / статуси / характеристики от други специалисти, диагностицирали, обследвали, консултирали детето или семейството по отношение на детето.
  4. Други документи, удостоверяващи здравния статус на детето, становище от РЦПППО и др.

Допълнителна информация, може да получите на тел:02/ 967 65 43 ; 02/ 967 65 41 и на имейл адрес: odz172@abv.bg

Екип на специална група на ДГ № 172 „София“