ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №172 София (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:172
Име:София
Директор:Иванка Иванова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ж.к. Надежда - 1, ул. "Кирил Дрангов", №14
Комуникация:
02 967 65 43 / 02 967 65 41

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0230
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред10120
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред37130
Хронични заболявания510
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4310
Хронични заболявания1300
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1700
Хронични заболявания1200
СОП200
Работна група2--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1700
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред43--
Хронични заболявания900
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

при започване на новата учебна година

приемът на децата ще се извършва само при наличие на необходимите медицински документи.

ОЧАКВАМЕ ВИ :)

ДГ №172 "София" е новопостроена сграда, отговаряща на най-високите стандарти за обучение, възпитание и отглеждане на деца от 1 до 7 години.

Разполагаме с просторни физкултурен салон и закрит басейн, голям двор с площадки за игра на децата, музикален кабинет, сензорна стая.

За децата навършили 3 години предлагаме допълнителни образователни дейности - плуване, английски език, народни и модерни танци, футбол и детска йога.

За учебната 2019/2020 година в детската градина ще функционират 9 групи, както следва:

1. Яслена група "Мики Маус" - набор 2017 и 2018

2. Яслена група "Пате" - набор 2017 и 2018

3. I група - набор 2016

4. I група - набор 2016

5. II група - набор 2015

6. II група - набор 2015

7. III група - набор 2014

8. IV група - набор 2013

9. Специална група - смесена възрастово

В ДГ №172"София" от октомври 2015г. функционира група за адаптация, социализация и последваща образователна интеграция /в  масовите групи на детската градина/ на деца със специални образователни потребности на възраст от 3 до 7 год.

В групата /при наличие на свободни места места/ се приемат деца със СОП /аутизъм, ДЦП,  интелектуална недостатъчност, синдром на Даун и др./. Корекционната образователно–възпитателна работа се осъществява от специални педагози, психолог  и  логопед по изработен индивидуален план за всяко  дете .

Кандидатите трябва да подават документите си на място.

Приемът се осъществява  след направена предварителна диагностика /среща с родителите  и детето/ от специалистите на детското заведение, а не по общия ред.  Информация за класиране и записване се получава в детската градина.