ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №189 Сто усмивки (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:189
Име:Сто усмивки
Директор:Лилия Костова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1", ул. "Сто усмивки", №4
Комуникация:
odz189@abv.bg
024940973
024940972
http://100smiles.eu

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред0230
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред20240
Хронични заболявания510
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5010
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5900
Хронични заболявания1300
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред59--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Във връзка с Писмо с изходящ номер СОА 19 - ВК08 - 3549/18.03.2019г на ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

предоставям на Вашето внимание следната информация:

1.Брой групи, брой деца в група и брой деца със СОП - http://100smiles.eu/public/novini

2.Назначен допълнителен персонал ППО - http://100smiles.eu/public/personal

3.Проекти /всички проекти са завършени/ - http://100smiles.eu/public/galeria

4.Сайт на детската градина - http://100smiles.eu

5.ДОД - http://100smiles.eu/public/dpu

 

Информацията е налична в сайта на детската градина.