ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда Гърдова глава
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Симеон Радев", №73А
Комуникация:


Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1700
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--

Информация за родители
                                     НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ 2017г.!
   ПРЕНАСОЧЕТЕ КАНДИДАТУРИТЕ  НА ДЕЦАТА СИ КЪМ СГРАДАТА НА БУЛ. "ПУШКИН" № 2  ИЛИ ДРУГИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ!   В ТАЗИ СГРАДА НЯМА ДА СЕ СФОРМИРА ПЪРВА ГРУПА!!
 
 Внимание! Кандидатстващите родители  на деца набор 2019г.  следва да знаят, че при навършване на тригодишна възраст, ще бъдат пренасочени към друга сграда на детската градина, където ще бъде  сформирана първа група.

--------------------------------------------------------------------------------

                                                     ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА!

 Подаването на документи и записването  на класирани деца във  всички сгради на ДГ№116"Мусала“, се  извършва само в Централната сграда на детската градина,

на ул.“Мусала“№7 (на гърба на СДЯ№55 ), от понеделник до петък

  между   9,30ч. -12,00ч. и  14,00ч. до 16,30ч.

       Записването ще се извършва при спазване на санитарно-хигиенните изисквания - носенето на лични предпазни средства е задължително, като препоръчваме предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, за да се избегне евентуално повторно идване и струпване на чакащи. 

      Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Документите ще са достъпни за запознаване в сайта на детската градина http://116dg.com/ 

 

  Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ ! 

   Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

 


-----------------------------------------------------------------------------

 

      Сградата на ул. "Симеон Радев" №73А, е разположена  в м-ст "Гърдова глава", под резиденция "Бояна". В нея функционират само две градински групи, които за предстоящата уч. 2020/2021г. ще бъдат:

         -   II група р. 2016г. - 27 деца

         -   IV ПГ р. 2014г. - 28 деца

  Тази сграда е единствена с яслена група в детската градина, в която се приемат деца и от двата възрастови набора за съответната година.  Част от децата приети през миналата учебна година, ще продължат да посещават яслата, затова броят на обявяваните места се разпределя между два набора,  до запълване капацитета на групата.
 
       В сградата са създадени отлични условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата. Разполага с просторен физкултурен салон и изградена подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост,  осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
      Важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.


-----------------------------------------------------------------------------------

                          Проекти, по които работи  детската градина:

      1.  Проект към НП „Успяваме заедно“

    От уч. 2019/2020г. детската градина започва дейности по проект към НП „Успяваме заедно“, под надслов „ С усмивка в детската градина“. Нашата цел е да изградим условия за успешна адаптация и плавен преход на тригодишните деца от семейната среда към детската градина с активното включване на семейството, като:
– осигурим подходяща педагогическа среда, в която ще пребивават нашите деца и която ще се отразява на цялостното формиране на детската личност;
– създадем условия за участие на семейството в дейността на детската градина и взаимодействие по отношение процеса на адаптация на децата.

     2. Съвместен проект с международната организация за защита на животните „Четири лапи“ под надслов “Децата се учат как да защитават животните“
Проектът цели чрез образователна програма да промени нагласата и поведението на децата, за да уважават и разбират поведението и света на животните, като ги защитават и отстояват правата им. Децата е нужно да разберат, че само ние хората имаме способността да направим нещо за по-доброто съществуване на животните и да говорим пред обществото вместо тях. Затова фондация „Четири лапи“ създава тази образователна програма за началните училища, и подготвителни групи в детски градини, където да се включат занимания по хуманно отношение към животните, което създава социално-отговорни граждани и членове на здраво общество. Дейностите, включени в проекта, обхващат занимания по научаване повече за техния свят и намиране на решения на наболели проблеми чрез игри, упражнения, презентации. В процеса на дейностите, осъществихме и контакти с представители на фондация “Очи на четири лапи”, които запознаха децата с важната роля на кучетата-водачи.

     3. Ежегоден проект, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община  ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.
За учебната 2018/2019г. проектът се реализира под мотото: „На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра“ и се реаблизира в подкрепа на "София- евпропейска столица на спорта"

     4. Проект на детската градина "Учител за един ден". Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители. Затова ние нямаме т.нар. "Ден на отворените врати", защото вратите на детската градина се отворени за нашите родители всеки ден. Вече четвърта година реализираме този проект и всеки родител може да се включи в образователно–възпитателния процес и да бъде част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.

 

   Повече информация ще бъде качена  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

 

     ----------------------------------------------------------------------------------