ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №84 Детелина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:84
Име:Детелина
Директор:Нели Николова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ж.к. "Овча купел" - II, кв. 5, ул."Детелина" № 1
Комуникация:
9561069 9561079

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4000
Хронични заболявания310
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4000
Хронични заболявания1000
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1600
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5100
Хронични заболявания1200
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Линк към сайта на детското заведение: 84dgdetelina.com

ДГ №84 “Детелина” е официално открита на 17 април 1989 година. За първи път децата прекрачват прага й на 3 май същата година. Повече от 25 години детското заведение осигурява добри условия за обучение на 238 деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в 2 яслени и 6 градински групи.

За тези години в детската градина се оформи екип от можещи и обичащи работата си педагози, медицински работници, помощен персонал.Всички педагози системно повишаваха квалификацията си през годините.С радост може да отбележим,че в детското заведение няма педагог без придобита ПКС. Животът не е лек за никого от тях, но те обичат работата си, обичат децата и с тази любов изграждат характери, формират добродетели. Те успяват да превърнат делника на децата в празник.А сградата на детското заведение в истински,уютен дом за възпитаниците ни.

Във всяко дете има много добродетели, стига да имаме очи да ги видим и сърце да ги привличаме и да работим с тях така, че да ги подготвим както за училище, така и за живота.

В ДГ №84 “ДЕТЕЛИНА” всяко дете получава много обич и грижа. Основна идея в работата ни е  “Да вградим облика на България в традициите на Европа”. Детското заведение е уютно, красиво, модерно и престижно място за развитие, възпитание, обучение и отдих на най-малките граждани в района.

В детското заведение има педагог/психолог - Диана Костадинова,

от Ресурсен център София - град / РЦПППО/:

Лилия Крачунова -  ресурсен учител,

Марислава Жулина - логопед.

Капацитет:

  • 2 яслени групи за 49 деца;
  • 6 градински групи за 189 деца,разпределени както следва:

първа група, родени 2015 год. - 29 деца
втора група, родени  2014 год. - 34 деца
втора А група, родени 2014 год. - 35 деца
ПГ - 5год., родени  2013 год. - 32 деца
ПГ - 6 год., родени 2012 год. - 30 деца
ПГ А - 6 год. родени 2012 год. - 29 деца

В детското заведение няма специално сформирана група за деца със специални образователни потребности

Допълнителни педагогически услуги:

  • английски език;
  • плуване;
  • народни танци;
  • приложни изкуства.
  • художествена гимнастика
  • футбол