ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №100 Акад. Пенчо Н. Райков

Тип:ДГ
Номер:100
Име:Акад. Пенчо Н. Райков
Директор:Златка Стефанова
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Велико Търново" № 2
Комуникация:
9442516

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2710
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред29--
Хронични заболявания100
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

Детската градина се намира в района на Докторски паметник,зад
СУ"Св.Климент Охридски".Групите са разпределени в три сгради,както следва:на ул.
В.Търново№2-две групи,на ул.В.Търново№4-две групи и на ул.М.Дринов №11А-една
група.
Повече за ЦДГ №100-в снимки и текст на уебсайт:http://cdg100.danet.bg

В Детската градина има 5 групи,както следва:първа - родени 2015г.,две втори - 2014,трета подготвителна - 2013 и четвърта подготвителна - 2012.

В първа група са приети 33 деца, в двете втори 51,в трета - 33 и в четвърта - 27.

Предлагаме допълнителни образователни дейности по английски език и танцова култура.