ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №175 Слънчеви лъчи (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:175
Име:Слънчеви лъчи
Директор:Виолета Гълъбова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, местност Витоша, ВЕЦ Симеоново , ул. "Тодор Чипев", № 1
Комуникация:
0884 801 589
odz175@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред8012
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2300
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания1600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред13--
Хронични заболявания1600
СОП100
Работна група2--

Информация за родители

 

Детска градина № 175 „Слънчеви лъчи“

е открита през 2014 година и вече 6 години в нея се отглеждат и възпитават  здрави и щастливи деца.

Сградата намираща се в  район „Лозенец“ е специално построена за детско заведение върху общинска територия, която се отличава в столица ни със своя специфичен, естетически и нестандартен архитектурен вид, с просторни коридори, помещения и светлина. Детското заведение е с  шест занимални, шест спални, физкултурно-музикален  салон, ателие по изобразително изкуство, методичен кабинет, медицински кабинет, кухненски блок, отделен санитарен възел във всяка група и административен сектор.  

Детската градина е единствената предучилищна образователна институция, която обслужва два квартала на район " Лозенец" - кв. "Витоша ВЕЦ Симеоново" и кв. "Кръстова вада". 

           Екипът на ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно и нравствено развитие на детето. Гарантират неговата сигурност, възпитават го в дух на толерантност, приобщават го към българските традиции и общочовешки ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище от квалифицирани и опитни млади педагози - осем учители и един старши учител по музика.

За яслените групи в детската градина се грижат четири опитни медицински специалиста, една кабинетна медицинска сестра и един фелдшер, както и четири помощник възпитатели и един педагог.

В помощ на децата, учителите и родителите е назначен също и психолог.

Поради по - големият брой деца в някои от групите в детската градина е назначен допълнително персонал от помощник възпитатели - разкрит е един цял щат осем часов и един половин щат на четири часа в помощ на учителите на детските групи.

В детската градина е осигурено  целодневно медицинско обслужване.

           Дворът на ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ е  озеленен, красив, създаващ комфорт на децата в разнообразните игрови действия. Поддържа се в  чист и свеж  вид.

 Има обособени  площадки за игра на всяка детска група.

           В детската градина има  целодневна охрана и денонощно видеонаблюдение.

           По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни дейности - изучаване на английски език, български народни и модерни  танци, приложни изкуства, тенис на корт и логопед.

          По инициатива и организация на родителското настоятелство, на децата през новата учебна година 19 - 20г. ще се осигури ски училище през зимата, зелено училище в края на учебната година , отдих сред природата, разнообразни образователни и развлекателни екскурзии на близки разстояния извън София.

В детската градина ежемесечно ще бъдат гости лицензирани професионални куклени театри за деца - отново по о,ганизация на ,одите.ското настояте.ство.

 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

           Всеки работен ден от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:00ч.

           Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • удостоверението за раждане на детето; 
  • лични  карти  на родителите; 

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.  

Преди записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. (www.dg175.eu)

Ръководството на Детска градина №175 "Слънчеви лъчи" е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Имунизационен паспорт с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.(Картата трябва да е коректно попълнена с всички изискващи се данни от извършените профилактични прегледи)

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

ВНИМАНИЕ!  Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, задължително се представя Протокол от Столична РЗИ.

Медицинските документи се представят в ДГ №175 „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” един работен ден преди постъпване на детето.

   


   

 

                   Разпределението на групите

       за 2019/2020 учебна година е, както следва:

 

      яслена група, родени през 2018 година - 1 (една) група;

      яслена група, родени през 2017 година - 1 (една) група;

      възрастова  група, родени през 2016 година - 1 (една) група;

      възрастова група, родени през 2015 година -1 (една) група;

      подготвителна възрастова група, родени през 2014 година – 1 (една) група;

      подготвителна възрастова група, родени през 2013 година - 1 (една) група.

В детските градински групи няма смесване на набори.

 

 

 

 

С дейността на  ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ по подробно можете да се за познаете на адрес: http://www.dg175.eu/bg/

контакти: info@dg175.eu

 

Съобщение

През месец юли 2019 година ДГ № 175 „Слънчеви лъчи“  няма да работи с деца, поради извършване на ремонтни дейности, профилактика и хигиенизиране на сградата.

Децата, които в посочения период се нуждаят от посещение на детска градина, ще бъдат пренасочвани към ДГ № 193 „Славейче“ и ДГ № 166 „Веселушка“.

През месец август 2019 година ДГ № 175 „Слънчеви лъчи“ ще приема деца от ДГ № 193 „Славейче“ и ДГ № 166 „Веселушка“ – сборни групи

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА:

 

Всеки работен ден от 9.00 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа. 

  

Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинал и ксерокопие от: 

  • удостоверението за раждане на детето; 
  • лични  карти  на родителите; 
  • трудова, служебна или осигурителна книжка; 

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство. 

4. Медицински документи 

  

При записване родителят се запознава с: 

1. Правилник за дейността на детската градина – срещу подпис

2. Списък на медицинските изследвания и документи за постъпване в ДГ.

 

На 12 юни 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
    Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

Медицинските документи се представят в ДГ № 175 „Слънчеви лъчи” един работен ден преди постъпване на детето!

При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).С УВАЖЕНИЕ,

ВИОЛЕТА ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА  ДГ № 175 "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ"
град София, ул. "ТОДОР Ф.ЧИПЕВ" №1
тел. 0884 801 589