ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №128 Феникс - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:128
Име:Феникс - сграда 2
Директор:Снежана Тодорова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ж.к. Западен парк, ул. "Суходолска", №2 (до бл. 110 - сградата на бившата 32 СДЯ)
Комуникация:
8223597

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1900
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред16--
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

В ДГ № 128"Феникс" - сграда 2  функционират 3 целодневни градински групи и 1 яслена група.

Групите са просторни,хигиенични,пъстро боядисани с богата материална и дидактична база. В сградата има физкултурен и музикален салон.

Дворът е с индивидуални площадки за всяка група .

В подкрепа на приобщаващото образование от бюджета на детската градина има назначен психолог,ресурсен учител и логопед.

 

Предлагат се допълнителни образователни дейности по английски език,футбол,модерен балет и народни танци,които се водят от квалифицирани специалисти.

През учебната 2020/2021 г. ще се отглеждат и възпитават деца разпределени по възрастови групи,а именно:

Една яслена група набор 2018 г.         -  22 деца

Една първа група набор 2017 г.           - 28 деца

Една трета група набор 2015 г.           -  30 деца

Една четвърта група набор 2014 г.      -  28 деца