ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №27 Детска китка - сграда ул. Иван Кулин

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:27
Име:Детска китка - сграда ул. Иван Кулин
Директор:Галина Христова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Иван Кулин", №9
Комуникация:


Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.33330000
2-ра ясла, родени 2015 г.34322000
1-ва група, родени 2014 г.34304000
2-ра група, родени 2013 г.000000
3-та група, родени 2012 г.42355200
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

Забележка: Децата, родени 2013 година, от месец септември ще бъдат в основната сграда на ул. Възрожденска №19.