ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №195 Братя Мормареви - сграда ул. Дунав

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:195
Име:Братя Мормареви - сграда ул. Дунав
Директор:Албена Петрова-Цочева
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Дунав", №5А
Комуникация:
9884161
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--