ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №167 Малкият принц - сграда ул. Янко Забунов

Тип:ДГ
Номер:167
Име:Малкият принц - сграда ул. Янко Забунов
Директор:Даниела Кулинска
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Янко Забунов", бл. 40-41
Комуникация:
9521610
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители