ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №93 Чуден свят - сграда бл. 195

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:93
Име:Чуден свят - сграда бл. 195
Директор:Мая Николова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Хубча" бл. 195
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4300
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--