ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №140 Зорница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:140
Име:Зорница
Директор:Светла Анчова
Район:Кремиковци
Адрес:с.Долни Богров, ул. "10-та", № 27
Комуникация:
0889399751
odz140@abv.bg
02/ 995 18 02
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2370
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред830
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1630
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

    Детска градина № 140 "Зорница" е нова детска градина, открита през 2012 г. с целодневен режим на обучение и възпитание за деца от 2 до 7 години. Екипът на детската градина е високо квалифициран, креативен, амбициозен и отговорен.

 МАТЕРИАЛНА БАЗА:

   Модерен тип сграда и дворни пространства. Това е първата "ЗЕЛЕНА" Детска градина с изграден алтернативен източник на енергия.

  Отоплението и топлата вода се осигуряват чрез термопомпи и слънчеви колектори.Приложена е екологично чиста и енергийно ефективна технология.Системата за отопление е една от най-модерните в момента. Едно от главните и предимства е, че разходите са снижени до минимум и няма вредни емисии , на практика става въпрос за възнобновяем енергиен  източник .  

  Детската градина се  намира на тихо и спокойно място, модерно обзаведена и оборудвана. Разполага с просторни и светли занимални и спални, физкултурен и музикален салон, модерен кухненски блок, сервизен асансьор,медицински кабинет , изолационна и т.н. Всяка група има директен изход от занималните към двора, с което се улеснява играта на открито и позволява гъвкав режим за занимания. Дворното пространство е красиво оформено с разнообразни уреди за игра, сенници, пясъчници, много зеленина, красиви цветя , храсти и дървета. Детската градина дава възможност за успешна професионална реализаци на родителите, спокойствие и удовлетвореност от грижите за децата.

В ДГ № 140 „Зорница“децата са разпределени в три градински и една яслена група, както следва:

Набор 2016 – деца от яслена група;

Набор 2015 – деца от първа група;

Набор 2014/2013 – деца от трета /смесена/ група; 

Набор 2012 – деца от четвърта група

Детската градина предлага допълнителни образователни дейности, водени от квалифицирани и доказани преподаватели по: 

1. Английски език 

2. Народни танци 

3. Приложни изкуства 

4. Футбол 

 

       ПРОЕКТИ 

       От 2016 г. Детска градина №140 „Зорница” участва с проекти към Дирекция ПИСТ на Столична община, насочени към:

  • активна двигателна ангажираност на децата  в дейности с оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост.
  • изграждане на трайно желание у децата за занимание с физически упражнения, спорт и игри на открито, които да ги съпътстват през всичките етапи на образование и през целия живот.
  • изграждане на нов модел за здравословен начин на живот, базиран на двигателна активност и любов към спорт и игри  на открито.

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ 

за класиране и записване на деца в ДГ № 140 „Зорница” с прием  от 15 септември 2019 година

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:30 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните

3.  Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии

Не се записва класирано чрез ИСОДЗ дете, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи. 

При записване родителят срещу подпис се запознава с:

1.   Правилник за дейността на детската градина

2.   Декларация за съгласие за обработване на лични данни 

3.   Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето.


 НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта!   

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.


ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:   

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДНИ ПО ЕПИДЕМИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ. 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ. 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ СЕ ПРЕДСТАВЯ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН.   

 Медицинските документи се представят в ДГ № 140 ”Зорница" един работен ден преди постъпване на детето. 

ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ. 

 Повече информация може да получите лично от медицинското лице в детската градина. 

 

 ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 25.09.2019 Г./СРЯДА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ КАКТО СЛЕДВА:  ОТ 17:00 ЧАСА НА ЯСЛЕНА ГРУПА И ОТ 17:30 ЧАСА  НА ВТОРА ГРУПА 

НА 26.09.2019 Г./ЧЕТВЪРТЪК/ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 17:00 ЧАСА НА ПЪРВА ГРУПА И ОТ 17:30 ЧАСА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


Уважаеми родители, в набор 2016 г. има 1 /едно/ свободно място. Родители, на деца родени 2017 г. при желание от тяхна страна могат да кандидатстват със сменен  набор за 2016 г.

 Директор: Светла Анчова

 ТЕЛ. 02/995 18 02, GSM: 0889 399 751