ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №186 Деница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:186
Име:Деница
Директор:Антоанета Кръстанова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 2", ул. "Малкият принц" № 4
Комуникация:
9676058

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1901
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3400
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6000
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред21--
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За записване на класираните деца ДГ № 186 "Деница" ще работи със следното работно време:

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК ОТ 09.00 Ч. ДО 16.30 Ч.


 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 През учебната 2020 / 2021 година ДГ № 186 "Деница" ще работи със следните групи:

Първа яслена група -  набор 2019;

Втора яслена група -  набор 2018;

Първа група -  набор 2017;

Втора група -  набор 2016

Подготвителна група 5- годишни - набор 2015;

Подготвителна група 5- годишни - набор 2015;

Подготвителна група 6- годишни - набор 2014;

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Детска градина № 186 ( ДГ № 186 ) “Деница” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от десет месечна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Намира в гр.София, район "Младост". Сградата е построена по типов проект и е публична общинска собственост. Открита е през 1975 г. През 2012 г. сградата и двора  са реновирани.

ДГ № 186 "Деница" е модерна и привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, осигуряващо много добри условия за съхраняване на детството като ценност и даваща равен шанс при постъпване в училище.

ДГ № 186 "Деница" е с два корпуса- на два етажа и сутерен. Има пет градински групи( за деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас ) и две яслени ( за деца от 10 месечна възраст до 3 години). Групите са сформирани по възрастов признак. Всички групи имат имена: "Веселите лъвчета", "Смехорани", "Бамби", "Славейчета, "Зайчета", І-ва яслена група - "Маймунки" и ІІ-ра яслена група - "Мечета".

Условията за отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детската градина са отлични, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериора и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За психологическият и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, със съвременна материална база, самостоятелни спални помещени,я гардеробни и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за безопасност  и са дело на екипа на детската градина.

Детската градина разполага с просторен музикален музикален салон със сцена, оборудван с пиано, акордеон, аудио уредба с микрофони, видео и DVD плейър, мултимедия във всяка група, детски музикални инструменти и битов кът, методичен кабинет с необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата, логопедичен кабинет, съвременно обзаведени кабинети имат психологът, медицинските специалисти, кабинет за касиер и домакин. Обособени са кабинети по ранно чуждоезиково обучение, ателие по приложни изкуства, физкултурен салон, оборудван с необходимите уреди и пособия.

В сутерена е разположен кухненският блок, отговарящ на съвременните хигиенни изисквания, оборудван с необходимите уреди за работа, перално помещение и противобомбено скривалище.

Има изградени две учебни площадки по БДв и приложно колоездене – подвижна и стационарна, с всички необходими пътни знаци, светофари, предпазни жилетки, детски превозни средства.

ДГ № 186 "Деница" разполага със съвременна офис-техника за работа със специализиран софтуер с Internet връзка.

Установени са пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню ежеседмично се поставя на съответното табло за информация на всички родители.

Дворът е уреден с много зеленина и дървета. Площадките са оборудвани с подходящи за възрастта на децата съоръжения. Настлани са с противоударна настилка. Има откритa спортна площадка.

 

В ДГ № 186 "Деница" се осъществават допълнителни образователни дейности, които са извън Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование, както следва:

Английски език;

Футбол;

Народни танци;

Латиноамерикански и модерни танци;

Балет - класически и модерен;

Приложни изкуства;

Йога за деца;

 

Проектна дейност на ДГ № 186 "Деница":

1. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Столична община

Проекти:

,,Спортен празник за нашия рожден ден“

,,Забавна олимпиада“

,,40 години ОДЗ 19 ,,Деница“

Цели и задачи:

Създаване на условия за успешно реализиране на Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020 г. на Столична община.

Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта,здравното и гражданско образование,празници и дейности в детската градина в подкрепа на инициативата ,,София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“

Създаване на траен интерес към физическото възпитание, спорта и спортно – подготвителните игри и упражнения на децата от предучилищна възраст.

 

2. Общинска програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение

Проекти:

,,На улицата в безопасност“

,,Аз се движа безопасно“

 

3. Съвместна дейност с фондация "Четири лапи";

 

4. ДФ "Земеделие"

Схема на Европйския съюз за раздаване на плодове, зеленчуци и мляко в училищата и детските градини;

 

5. Националната програма „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

ДГ № 186 "Деница" е база на СУ "Свети Климент Охридски" и Нов български университет, катедра "Психология"

 

 

Екипът на ДГ № 186 "Деница" работи за формиране и усъвършенстване способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

Сайтът на ДГ № 186 "Деница" е в процес на разработка. Повече информация за дейността ни можете да получите на сайта www.denica186.com от началото на май 2019 г.

 

Антоанета Кръстанова

Директор на ДГ № 186 "Деница"

 

****************************************************************************************************************************************************************************************

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Предоставяме на Вашето внимание информация относно медицински изследвания за детска градина:

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26 / 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3 / 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.
Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.
Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни
Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

**********************************************************************************************************************************************************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Работно време за записване на децата, класирани за учебната 2019/2020 г. е следното:

 ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК от 08.30 до 16.30 ч.