ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №72 Приказка без край (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:72
Име:Приказка без край
Директор:Ана Зографова
Район:Студентски
Адрес:гр.София, кв. Дървеница, ул. Белимел №11
Комуникация:
0884801483
0884801483

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред0020
Хронични заболявания002
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред23023
Хронични заболявания102
СОП031
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания600
СОП110
Работна група3--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1200
СОП300
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред46--
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ДГ №72 "ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ"

На 13.04.2019г. /събота/ от 10:00 до 12:00 часа ще се проведе ден на отворените врати.

Каним всички родители на БЪДЕЩИ възпитаници на детската градина.

Родителите на децата, които ще посещават яслена и първа група през учебната 2019/2020 година могат да разгледат сградата на детската градина и зададат въпроси към персонала, определен за срещата.

 

ДГ № 72 „Приказка без край“ отваря врати през 2012г., в нова сграда в ж.к. „Дървеница“. Тя отговаря на всички съвременни изисквания,  нормативни документи. Оборудвана е с техника от най-висок клас, има изградено видео наблюдение в двора и коридорите на детската градина, СОТ и пожароизвестяване.

Всяка група разполага с компактна занималня, спалня, санитарен възел, кухненски бокс и обособени кътове за игри по интереси. Групите са решени цветово и тематично, като мебелите са пригодени за деца от различните възрасти.

Сградата е с достъпна архитектурна среда.

В градината има басейн, физкултурен салон с техника, вътрешна градина, административно крило (администрация, директор, зам. директор, медицински кабинет, счетоводство, кабинет на психолог и ресурсен учител (осигурен от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), учителска стая), самостоятелно кухненско крило за приготвяне на храна, игрище за спорт.

Всяка група се радва на самостоятелна детска площадка за игра със съоръжения за игра, като материалната база се обновява непрекъснато. Дворът е озеленен с дървета и храсти и създава оптимални условия за игра, отдих и развлечения през всички сезони.

За нуждите на съвременния образователен процес, педагозите разполагат с интерактивни дъски, компютри, таблети, проектори, специализиран софтуер и друга техника. Детската градина работи по образователна платформа „Енвижън“, което дава възможност за екипна работа.

В детската градина в групите се възпитават деца, със специални образователни потребности, но няма групи за деца със специални образователни потребности.

Специфичните особености на съвременното дете, динамиката на ежедневието и актуалните изисквания към учебно-възпитателния процес стимулират творческия талант и професионализъм на персонала.

 

Нашият екип се състои от  отговорни,  млади и високо квалифицирани учители  в областта на педагогиката и предучилищното образование, медицински специалисти и помощно-обслужващ персонал.

 

През учебната 2019/2020г. в ДГ № 72 "Приказка без край" функционират 9 групи на възраст от 2 до 6 години. Разпределени по следния начин:

 • 1 (една) яслена група - деца родени 2017 г.
 • 2 (две) първи групи - деца родени 2016 г.
 • 2 (две) втора група - деца родени 2015 г.
 • 2 (две) трети групи (подготвителн група за училище, 5 годишни) - деца родени 2014 г.
 • 2 (две) подготвителни групи за училище, 6 годишни - деца родени 2013 г. 

Деца, посещаващи яслена група на ДГ № 72 "Приказка без край" автоматично преминават в първа група на детското заведение.

 

ПРОЕКТИ, които се реализират в ДГ № 72 "Приказка без край", в последните 5 уч. години.  

Детска градина 72 "Приказка без край" участва успешно в следните проекти:

I.  ПРОЕКТ 

Проектът „Ансамбъл Ние се Учим и Общуваме“ (WE Learn and COMmunicate Ensemble (WELCOME)) обедини усилията на осем съответни организации от три европейски страни (Чешката република, Словакия и България), за да се създадат иновативни продукти, които ще допринесат за повишаване на компетенциите на учителите относно  образованието и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), в справянето с разнородни потребности, ниво на постижения и индивидуални способности за учене сред децата в масовите детски градини.

II. ПРОЕКТ

Реализирана национална програма ИКТ – 2018

III.  ПРОЕКТ

ДГ №72 „Приказка без край” участва в проект  съвместно с  БИТСП, който има за цел откриването на талантите,  заложени в децата.

Проектът стартира  през месец февруари 2018 година. Бяха проведени занимания в третите групи на детската градина, които включваха презентации, игри, викторини. Децата се забавляваха и участваха активно. В края на проекта децата получиха персонално портфолио, съдържащо отзиви и препоръки от консултантите по професионално ориентиране на Балканския институт. Целта на детското професионално ориентиране е стимулиране на интерес към труда и трудовата дейност на възрастните, обогатяване на детските впечатления и формиране на емоционално отношение към различните професии.

Проучванията на института потвърждават, че модерното професионално ориентиране  може с голяма точност да разкрие  силните ни страни на децата и техните заложби.

IV.  ПРОЕКТ  

Проект „ Толерантност е доброта“ – апробиране на програма за развитие на социална компетентност и емоционална интелигентност у деца на възраст от 5 г. до 7 г. във връзка с приемане на различията между хората, касаещи етнос и образователни възможности.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта - 2016;

Дейности: провеждане на детски празник под надслов „Толерантност е доброта“. Провеждане на обучителни семинари с учители и консултации на родители, групови занятия с деца на възраст от 5-7 г. за развитие на емоционална съпричастност и толерантност към различните по етност и образователни възможности деца в градината.

V.  ПРОЕКТ

Проект „Превенция на насилието над деца в детската група и в семейството“ 2015 г.; Програма за развитие на физическото възпитание и спорта;

Дейности: провеждане на хепънинг „Ние всички сме добри приятели в нашата детска градина“; консултиране на учители и родители, терапевтична работа с деца, претърпели насилие.

VI.  ПРОЕКТ

Участие в проект „Всеки от нас може“ по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО в партньорство с Фондация „Психологическа подкрепа“.

VII.  ПРОЕКТ 

ДГ №72 „Приказка без край“ участва в проект: „Ранна превенция на агресия при деца от предучилищна възраст с проблеми в развитието и поведението, вкл. от аутистичния спектър“ 2014 г.; Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Дейности: корекционна педагогика и игрова терапия за деца с агресивно поведение, обучителни семинари и консултации за родители и учители.

VIII.  ПРОЕКТ

Съвместно с читалище „Възраждане“ участваме в проекта „Стъпка по стъпка“, като децата от подготвителни групи имаха възможността да се докоснат до балетното изкуство с помощта на балетмайстор.

IX.  ПРОЕКТ

Проект „Ранна педагогическа рехабилитация“: Основната целева група на проекта са деца със специални образователни потребности (СОП). Основната цел на проекта е ранното откриване на деца със специални образователни потребности. За целите на проекта беше оформено специализирано помещение за работа с деца със СОП.

X.  ПРОЕКТ

Проект „Пътна безопасност“: Основната цел на проекта е да се научат децата на безопасно движение по пътищата, как да бъдат внимателни, когато пресичат пътя, или как да разпознават сами светлинните сигнали. За целите на проекта получихме дарение - подвижна площадка по безопасността на движението със симулативни знаци и кръстовища.

 

Интернет страница на ДГ № 72 "Приказка без край": http://www.dg72.eu/bg/

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • ПЛУВАНЕ
 • ФУТБОЛ
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
 • ТЕНИС НА МАСА
 • ЙОГА ЗА ДЕЦА
 • МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА ДЕЙНОСТ

Допълнителните образователни дейности се осъществяват по определен график, след писмено заявяване от страна на родителите. Продължителността на заниманията и програмата за обучение е съобразена с възрастовите особености на децата от различни групи. ДОД се осъществява за периода от 01 октомври до 31 май. Дейностите са платени и таксите са фиксирани за посещение.

През учебната година се организират открити моменти пред родтелите и участия в спортни турнири, състезания, изложби, празници и други обществени прояви.

 

 

Уважаеми родители,

Класираните деца следва да бъдат записани в посочените срокове,в работното време на административния блок от 8.30 до 16.30 часа/БЕЗ ОБЕДНА ПОЧИВКА/