ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №99 Брезичка - сграда бл.23

Тип:ДГ
Номер:99
Име:Брезичка - сграда бл.23
Директор:Иванка Харбалиева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ж.к. Бели брези, бл. 23
Комуникация:
8590112
8585037

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

Детска градина №99 ”Брезичка” приема деца от 3 до 7 години с обич, разбиране за детската индивидуалност, желание за активно взаимодействие с родителите. Децата в детското заведение се възпитават и обучават при ясно поставени цели във възпитателен и образователен аспект, съгласно държавните образователни изисквания.

Стремежът на екипа  е, да впрегнем цялата си творческа енергия за създаване на най-добри условия за развитие на децата, за реализиране на индивидуалността им, за проява на заложби, за развитие на физически качества и естество-приложни движения. На децата се предоставя достъп до природата, дава се възможност да съхранят инстинктите си в положителен аспект в реален план в планинатата или в парка на детското заведение.Насочват се към изработване на творби със събрани от самите деца природни материали и отпадъчни вещества. Педагогическата колегия има готовност да подкрепя естественото желание на децата за изява. Стимулират се да участват в състезания, изложби, концерти, на които печелят призови места.

Считаме, че деца, които са поставени в ролята на успели на тази възраст, ще се стремят към тази позиция през целия си живот. Дете, което умее да кара ски, да танцува, да играе футбол, да рисува, да бъдат ценени качествата му, ще припознае общочовешките ценности и  ще се стреми към тях през целия си живот.  

Ние смятаме, че ключът за развитие на децата е в развитието качествата на учителите. Обучението през целия живот е реалност за екипа на градината. Непрекъснато повишение на квалификацията на екипа е с многопосочна насоченост, а именно: повишаване качествата на педагогическото взаимодействие, придобиване на нови умения – компютърна грамотност, английски език, усвояване на нови програмни системи вкл. и чуждестранен опит, използване на нови подходи, участие в тимбилдинг т.с. придобиване на нови умения от самите учители.

В детската градина има 1 главен учител, 11 старши учители, 7 учители.

Децата отгледани, възпитани и обучени в ДГ № 99 „Брезичка" са приети с радост в престижни училища. Това са деца знаещи, можещи със стремеж към знания и желания за успехи.

 

Уважаеми родители !

Моля, имайте предвид, че за всяка сграда на детската градина се кандидаства отделно. Моля, кандидаствайте за обявените свободни места по посочените години на раждане!

Уважаеми родители ,

Заповядайте да запишете децата,  приети на първо класирани  в ДГ №99 „Брезичка „ пред периода 18.05 – 29.05.2020 година в централна сграда от 8.30 до 14.00 часа.

Записването ще бъде организирано при строго спазване на противоепидемичните  мерки, а именно :

  1. Моля, да носите маски.
  2.  Моля, да спазвате отстояние  от 2.5 м един от друг.
  3. Моля, да ползвате собствени химикалки или дезинфекцирани  такива,  предоставени от служителите на детската градина.

Окончателното записване  на детето Ви ще стане след проверка на документите. Моля, да предоставите актуален ел. адрес и актуален телефон, за да бъдете уведомени при необходимост от справка или корекция.

Детска градина №99 „Брезичка „  ще Ви предоставим ел. адрес на групата, в която  сте приети.

Моля, да  изпратите писмо, да се представите на кое дете сте родители, за да можем да си направим група на родителите и да Ви изпращаме съобщения. По традиция по това време правим родителска среща с родителите на приетите деца. Предвид обстоятелствата на   COVIT -19 няма да имаме възможност  се видим на живо. Ще направим онлайн среща, за която ще бъдете уведомени своевременно, на посочените от Вас ел. адреси, на страницата на детската градина, на страницата ни  във ФЕЙСБУК , на страницата на ИСОДЗ.

От ръководството

 

  

 

 

При записването на детето родителят се запознава с :

1. Правилник за дейността на детската градина.

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приеване на детето.

3. Датите  pd fk.dxk ,forje.iurje i,eyr родителски срещи.

 

Телефон за допълнителна информация  0884801415  brezichka99@abv.bg