ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №99 Брезичка - сграда бл.6

Тип:ДГ
Номер:99
Име:Брезичка - сграда бл.6
Директор:Иванка Харбалиева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ж.к. Бели брези, бл. 6
Комуникация:
8590112
8585037
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група1--

Информация за родители

Детска градина №99 ”Брезичка” приема деца от 3 до 7 години с обич, разбиране за детската индивидуалност, желание за активно взаимодействие с родителите. Децата в детското заведение се възпитават и обучават при ясно поставени цели във възпитателен и образователен аспект, съгласно държавните образователни изисквания.

Стремежът на екипа  е, да впрегнем цялата си творческа енергия за създаване на най-добри условия за развитие на децата, за реализиране на индивидуалността им, за проява на заложби, за развитие на физически качества и естество-приложни движения. На децата се предоставя достъп до природата, дава се възможност да съхранят инстинктите си в положителен аспект в реален план в планинатата или в парка на детското заведение.Насочват се към изработване на творби със събрани от самите деца природни материали и отпадъчни вещества. Педагогическата колегия има готовност да подкрепя естественото желание на децата за изява. Стимулират се да участват в състезания, изложби, концерти, на които печелят призови места.

Считаме, че деца, които са поставени в ролята на успели на тази възраст, ще се стремят към тази позиция през целия си живот. Дете, което умее да кара ски, да танцува, да играе футбол, да рисува, да бъдат ценени качествата му, ще припознае общочовешките ценности и  ще се стреми към тях през целия си живот.  

Ние смятаме, че ключът за развитие на децата е в развитието качествата на учителите. Обучението през целия живот е реалност за екипа на градината. Непрекъснато повишение на квалификацията на екипа е с многопосочна насоченост, а именно: повишаване качествата на педагогическото взаимодействие, придобиване на нови умения – компютърна грамотност, английски език, усвояване на нови програмни системи вкл. и чуждестранен опит, използване на нови подходи, участие в тимбилдинг т.с. придобиване на нови умения от самите учители.

В детската градина има 1 главен учител, 11 старши учители, 7 учители.

Децата отгледани, възпитани и обучени в ДГ № 99 „Брезичка" са приети с радост в престижни училища. Това са деца знаещи, можещи със стремеж към знания и желания за успехи.

За повече информация посетете нашия фейсбук профил ЦДГ №99 "Брезичка".

През учебната 2016 /2017 година в ДГ №99 "Брезичка" ще приемаме ТРИ групи деца, които ще настаним в централна сграда, сграда бл.23, сграда бл.6

Учители  :

Рубинка Димтрова - старши учител;
Иванка Момчилова   -  старши учител;
Мая Нецова - старши учител;
Валерия Радулова - учител;
Павлина Великова - учител;
Галя Каменова - учител;

Пом. възпитатели: Веси, Мими и Марийка

 

Уважаеми родители !

Моля, имайте предвид, че за всяка сграда на детската градина се кандидаства отделно. Моля, кандидаствайте за обявените свободни места по посочените години на раждане!

 

По стара, добре работеща традиция м. ЮНИ  се провежда родитело-учителски срещи с родителите на приетите деца. Датите на същите, ще ви съобщим и в деня на записване на приетите деца.


ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ОТ НАБОР 2013 ГОДИНА В ДГ №99 "БРЕЗИЧКА" след приема на 14 май 2016 година 

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 16.30 ЧАСА!

Необходими документи :

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ).

2. Оригинал и ксерокс- копие:

- удостоверение за раждане на детето;

- лични карти на родителите;

- трудова, служебна или осигурителна книжка.

3. Документи , посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство .

4. Медицински документи .

При записването на детето родителят се запознава с :

1. Правилник за дейността на детската градина.

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приеване на детето.

3. Датите  на предстоящите родителски срещи.