ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №6 Вълшебен свят - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:6
Име:Вълшебен свят - сграда 2
Директор:Гергана Василева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ж.к. Толстой, бл. 65, ет. 1
Комуникация:
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--