ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №25 Изворче - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:25
Име:Изворче - сграда 2
Директор:Милена Джолева
Район:Банкя
Адрес:гр.Банкя, ул.Восток-2, №4
Комуникация:
02/967 66 20

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1802
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5901
Хронични заболявания060
СОП000
Работна група3--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред6100
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

Единствената ДГ №25 "Изворче" е общинска собственост и функционира в две сгради: основна сграда на ул. "Петко Д. Петков" №15 , втора сграда на ул.''Восток-2'' №4 и трета сграда на ул. "Царибродска " 5 .

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В СГРАДАТА НА УЛ. "ВОСТОК-2" №4 ГРУПИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ВЪЗРАСТ, както следва: 

1 яслена група - набор 2019 година 

3 яслени групи - набор 2018 година 

 


Детската градина разполага с модерно обзаведени кабинети, зала за художествени дейности, физкултурен салон, плувен басейн. Групите са настанени в просторни помещения, отговарящи на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на

необходимите условия за функциониране на ДГ №25 "Изворче" като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности. Многообразието на кътове за игра и занимания по интереси  дава възможност за развиване  на способностите  и творческа

изява на децата.

За децата се грижат висококвалифицирани учители,  медицински сестри и помощно-обслужващ персонал. Има назначени на щат към детската градина - педагог, психолог, логопед. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  за децата от градинската група - английски език, танцова култура,  спортни игри и футбол , които се заплащат от родителите. Плуването е безплатно. 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МОН.

Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на родителите във възпитателно-образователния процес.

Съвместно с настоятелство "Щастливо детство" се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение. За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество, съвместно с родителите организираме театрални постановки, празници, развлечения, ски

училище и летен отдих. Родителите се  запознават с резултатите от възпитателно-образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛЕФОНИ: В ОСНОВНА СГРАДА - 02/967 66 20; ВЪВ ВТОРА СГРАДА - 02/997 71 04