ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №159 Олимпийче - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:159
Име:Олимпийче - сграда 2
Директор:Албена Алипиева-Герова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Христо Белчев", № 13
Комуникация:
02 988 3077
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за уч.2020/2021г. ще се извършва от директора на ДГ№ 159 "Олимпийче" в определените от ИСОДЗ срокове.  Всеки работен ден от 9,00 до 15.00 часа в сградата на ул. "Уилям Гладстон"№ 38, при стриктно спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър.