ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №159 Олимпийче - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:159
Име:Олимпийче - сграда 2
Директор:Петя Петрова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Христо Белчев", № 13
Комуникация:
02 988 3077

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания300
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред25--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за уч.2020/2021г. ще се извършва от директора на ДГ№ 159 "Олимпийче" в определените от ИСОДЗ срокове.  Всеки работен ден от 9,00 до 15.00 часа в сградата на ул. "Уилям Гладстон"№ 38, при стриктно спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър.


 

ЦДГ№12 "Олимпийче", приема за логопедична група деца с комуникативни нарушения и съхранен интелект. Предимство се дава на деца с алалия /общо недоразвитие на речта/, заекване, дизартрия, ринолалия без физически увреждания. В групата се извършва корекция на езика и говора и се осъществява подготовка за училище. По  възраст и вид на комуникативни нарушения групата е от смесен тип.

Резултатите от класирането и записването на децата кандидатствали за логопедична група ще бъдат изнесени в детското заведение. Заявленията се подават в детската градина до 15.09.2013г. Записванията са след предварителна диагностика.

КОМИСИЯТА ЩЕ ЗАСЕДАВА СЛЕД 15.09.2013Г.

Приемът в логопедична грепа  се извършва след комплексна оценка на екип от специалисти, на база представена документация /данни от неврологични и психологични изследвания/ и лична среща с детето, а не по общия ред.