ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №87 Буката - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:87
Име:Буката - сграда 2
Директор:Албена Иванова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, "Христо Ботев", №14
Комуникация:
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--