ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №87 Буката - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:87
Име:Буката - сграда 2
Директор:Албена Иванова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, "Христо Ботев", №14
Комуникация:

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания120
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред25--
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--