ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №40 Д-р Г. Ангушев

Тип:ДГ
Номер:40
Име:Д-р Г. Ангушев
Директор:Веселина Георгиева
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Метличина поляна", № 10
Комуникация:
9581429 8591115

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания110
СОП110
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2100
Хронични заболявания1500
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №40 "Проф. Г. Ангушев" е публична общинска собственост и се намира на територията на район Триадица, кв. "Г. Делчев".

Сградата е масивна, двуетажна.

Децата са настанени в четири групи, намиращи се в удобни и просторни помещения, отговарящи на всички саниторно-хигиенни изисквания.

Разпределението е както следва

Първа група "Патета" - 29 деца /в това число 2 деца на почасова организация/.

Втора група "Славейче" -  33 деца / в това число 2 деца на почасова организация/. 

Трета група "Зайчета" - 35 деца.

Подготвителна група "Пчелички" - 37 деца.

В подкрепа на приобщаващото образование в детската градина има назначен помощник на учителя.

За работа с децата със СОП са осигурени - логопед, психолог и ресурсен учител.

Дворът е голям с много естествена зеленина и площадки за всяка група. Детската градина разполага с физкултурен и музикален салон.

ДГ №40 осигурява условия за развитие на свободни, физически здрави, духовно богати детски личности и равен достъп в първи клас.

Най-съществените елементи от образователния процес са насочени към:
- здравно-хигиенно и двигателно-сетивно развитие на детето;
- познавателно развитие;
- овладяване на българския език и развитие на речта;
- социално развитие, като реална възможност за адаптация;
- усвояване на математически представи;
- естетико-художествено и емоционално-волево развитие.

За децата се грижи квалифициран екип с широк кръгозор и голям професионален опит. 

Родителите и децата от ДГ №40 "Проф. Г. Ангушев" имат възможност за избор и на допълнителни педагогически услуги:
- английски;
- художествена гимнастика;
- футбол;
- таекуон-до;
- народни танци;
- организират се - ски училище и еднодневни екскурзии.

Сайта на ДГ №40 "Проф. Г. Ангушев" е - www.deckagradina.info


Работното време на ДГ №40 "Проф. Г. Ангушев" е от 7.00 ч. до 19.00 ч.