ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №104 Моят свят - сграда 4

Тип:ДГ
Номер:104
Име:Моят свят - сграда 4
Директор:Румяна Илиева
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Веслец" №38
Комуникация:
9831413
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--