ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №162 Вихрогонче - сграда

Тип:ДГ
Номер:162
Име:Вихрогонче - сграда
Директор:Елена Чавдарова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. Емине №8, бл.46
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група1--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ПО ИСОДЗ ДЕЦА ЗА ФИЛИАЛА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА-УЛ."УРВИЧ"№12,

ОТ 9,15 ДО 12 ч.И ОТ 13ч.ДО 16,30Ч. НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ-ОРИГИНАЛ И КОПИЕ,СА ОТБЕЛЯЗАНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО,

КОЕТО ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО СИ В ИСОДЗ.ЗА ВСЯКАКВИ НЕЯСНОТИ ИЛИ ПРОБЛЕМИ ПИШЕТЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА-

БУТОН "ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА".  ПРЕДСТАВЕТЕ ТОЗИ ОТГОВОР ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ.

ПЕРИОДИТЕ НА  ЗАПИСВАНИЯТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСИРАНИЯ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ОТ БУТОН "КАЛЕНДАР" В ИСОДЗ.