ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №38

Тип:СДЯ
Номер:38
Име:
Директор:Илза Станиславова
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. "Кремиковци" до бл. 30
Комуникация:
0879892329
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1201
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ !

Уважаеми родители,

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

-          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

-          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

-          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

 

От МЗ бръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

С уважение:

Директор - Ил. Станиславова

 

 

 

Уважаеми родители,

Моля най – късно два работни дни преди планираното посещение на детската ясла / за предстоящата седмица или ден от седмицата / да уведомите сестрите на групата за плановете си.

 

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

за подновяване на посещението в детската ясла, родителите заявили желание децата им да  посещават СДЯ 38, предоставят на медицинската сестра приемаща детето, подписана декларация за информирано съгласие по образец.

В случай , че не сте попълнили такава, ще се наложи да я попълните на входа на СДЯ.

 Образецът на декларацията е публикуван в ИСОДЗ и на страницата на Столична община - секция CОVID-19 - Указания на МОН, относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли.

Моля, запознайте се с правилата за посещение на детските заведения!

 След като се  запознаете с тях , изтеглете си формуляра , попълнете го коректно  и НА ГЪРБА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОБРАЗЕЦ НАПИШЕТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТ С ПРАВИЛАТА И СЕ ПОДПИШЕТЕ!


ИНСТРУКЦИИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКАТА ЯСЛА:

ВХОД НА СДЯ № 38 -  откъм ул. "Снежанка " 

Първа група влиза през задния вход на групата, без да ползва и звъни на централния вход на СДЯ;

 Втора група влиза през централния вход;

Децата се поемат от медицинската сестра на групата.

При издаването на децата  на родителите се предават всички вещи, с които децата са приети сутринта, включително пижама и пантофи.

 

Родителите изчакват  прегледа на децата на необходимото разстояние един от друг и от сестрата на групата и не влизат в сградата на СДЯ. Всеки родител да прецени нужното  време за приемане на децата.

Всяко дете се поема от мед.сестра при спазване на обявените правила.

Моля, родителите да бъдат с маски на територията на СДЯ № 38.


ПРИЕМ ОТ 7.00ч. ДО 9.00ч.


ОЧАКВАМЕ ЗАЯВИЛИТЕ ПРИСЪСТВИЕ НА 26.05.2020г. от  7.00ч. до 9.00ч. / или на уговорената по тел. дата /.

Да бъдем здрави и търпеливи!

 


Уважаеми родители,

 при записване в СДЯ № 38 на новоприетите деца се представят следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
 3. Лични карти на родителите – оригинал.
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение. Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
 6. За самоосигуряващи се родители -  копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
 7. За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
 8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
 9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
 10. Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

 

09.00 –11.00 И 13.00-15.00 всеки работен ден от 18.05 до 29.05.2020г.

Подаването на документи за записване на класираните деца ще се осъществява при строго спазване на противоепидемичните мерки - носене на лични предпазни средства и спазване на дистанция от 2 метра.

 

На тел: 0879892329 може да получите отговор на вашите въпроси, както и да уговорите удобен за вас час за прием.

 

    С уважение:

                         И. Станиславова- Директор на СДЯ № 38

 

 

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 31.10.19 г. ще се проведе родителска среща

във всяка от групите на детската ясла от 17.30 часа!

Предстои обсъждане на правилника на ДЯ,

адаптация на децата и други организационни 

въпроси, съвместно с педагога г - жа Панова

                         С уважение:

                         И. Станиславова- Директор на СДЯ № 38

 

 

Уважаеми родители, за Ваше улеснение предоставяме следната информация:


В раницата на детето трябва да има:

 

1.Гащички – 5 бр.

2.Потници или тениски – 3 бр.

3.Фланелки с дълъг ръкав /тънки/ – 3 бр.

4.Чорапи – 3 бр.

5. Панталони , клинчета – 3 бр.

6.Блузи с дълъг ръкав / зима/ -3 бр.

7.Пижама / надписана/ -1 бр.

9. Лигавници – 3 бр.

10. Пантофки – 1 бр./ надписани/.

11.Торбичка за мръсни дрехи .

13.Памперси  – 10 бр./ всеки бр.надписан /.

14.Книжка с твърди корици .

15.Празна кутия за обувките .

16.Слънчева шапка /надписана/.

 

 ВНИМАНИЕ !

 

 1. Панталоните да са на ластик!
 2. Децата да се водят без накити!
 3. Пантофите да са с твърда подметка , да са с лепенки или ципове!

Пантофи, раници, памперси, пижами, обувки, връхни дрехи, шапки да бъдат надписани!

Дрешките не е нужно да са нови! Важно е да са съобразени с размерите на детето , удобни за приучаване към самообслужване , носещи на децата свобода на движение и комфорт.

Стопери, пайети, накити и др. могат да бъдат опасни за малките деца .

 

 

 

Уважаеми родители,

В СДЯ № 38 за учебната 2019/2020 г. ще бъдат приети:

- деца, родени 2018г. - 12 +3 хронични

- деца,родени 2017 г. - 9 + 1 хронични

СДЯ 38, р-н Кремиковци разполага с 2 групи за деца от 10 мес. до 3 г.

Класирането ще бъде оповестено на 11.05.2019 г. Записването на децата, приети на първо класиране ще започне от 13.05.2019 г. в яслата всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.00 ч.

На 23.05.2019 г. записването ще завърши в 12. 00ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При записване на новоприети в СДЯ № 38 деца, родителите трябва да представят:

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 • Лични карти на родителите - оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно-профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

Три работни  дни преди реалното постъпване на детето в СДЯ № 38, родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете (т. нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгласно Имунизационния календар на Република България.
  Важно! 
  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат в детската ясла.
  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).

 

тел. 0879892329

e-mail:  sdja38@abv.bg

Директор:Илза Станиславова