ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №38

Тип:СДЯ
Номер:38
Име:
Директор:Илза Станиславова
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. "Кремиковци" до бл. 30
Комуникация:
0879892329

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1200
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2310
Хронични заболявания210
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред23--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

Уважаеми родители,

В СДЯ № 38 за учебната 2019/2020 г. ще бъдат приети:

- деца, родени 2018г. - 12 +3 хронични

- деца,родени 2017 г. - 9 + 1 хронични

СДЯ 38, р-н Кремиковци разполага с 2 групи за деца от 10 мес. до 3 г.

Класирането ще бъде оповестено на 11.05.2019 г. Записването на децата, приети на първо класиране ще започне от 13.05.2019 г. в яслата всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.00 ч.

На 23.05.2019 г. записването ще завърши в 12. 00ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При записване на новоприети в СДЯ № 38 деца, родителите трябва да представят:

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 • Лични карти на родителите - оригинал и копие.
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 • Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 • Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.
 • Лична здравно-профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.

Три работни  дни преди реалното постъпване на детето в СДЯ № 38, родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете (т. нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгласно Имунизационния календар на Република България.
  Важно! 
  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат в детската ясла.
  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).

 

тел. 0879892329

e-mail:  sdja38@abv.bg

Директор:Илза Станиславова