ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №55

Тип:СДЯ
Номер:55
Име:
Директор:Людмила Недкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Белмекен" № 13
Комуникация:
02/855-71-65
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1100
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ДВОРЪТ НА ДЕТСКАТА ЯСЛА Е ОБШИРЕН, С МНОГО ЗЕЛЕНИНА И ДЪРВЕТА. ОБОСОБЕНИ СА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА С УРЕДИ ЗА ВСЯКА ГРУПА.
ДЕТСКА ЯСЛА №55 Е СПЕЦИАЛНО СТРОЕНА ЗА ЦЕЛТА СГРАДА С ДВЕ ГРУПИ, ЗА ДЕЦА ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.  ВСЯКА ГРУПА РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД, С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  ПОМЕЩЕНИЯТА СА ПРОСТОРНИ, ОБЗАВЕЖДАНЕТО ОТГОВАРЯ НА АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И ВЪЗРАСТТА НА ДЕЦАТА.

В ДЕТСКА ЯСЛА №55 ХРАНАТА Е ЗДРАВОСЛОВНА И ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ НА ХРАНЕНЕ ДО ТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. ПРИГОТВЯ СЕ ОТ КОМПЛЕКСА ПО ДЕТСКО ХРАНЕНЕ, КОЙТО Е В СЪЩАТА СГРАДА.

ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ ЕКИПИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ - ПЕДАГОГ, МЕД. СЕСТРИ И ДЕТЕГЛЕДАЧКИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОПИТ.

ОСНОВНА ЗАДАЧА В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ЯСЛА Е КАЧЕСТВЕНОТО ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ЗДРАВИ, ВЕСЕЛИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ДЕЦА.

 

                                                                                                            ДОБРЕ ДОШЛИ!!!

 

 За новоприети деца, при записване в ДЯ № 55, родителите представят следните документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
  3. Лични карти на родителите – оригинал.
  4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
  6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
  7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
  8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
  9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

10.  Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

 

 

 

 

 


 

 

 

ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, 1 РАБОТЕН ДЕН ПРЕДИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА № 55, РОДИТЕЛИТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Нова здравна карта за дете,с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт,а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето,съгласно Имунизационния календар на Р. България.

 А.  Деца,на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.

 Б.  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им,които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 год. на МЗ  за имунизациите в Р.България,могат да се приемат в детската ясла.

2. Здравно профилактична карта,попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии:  шигели,салмонели,ешерихия коли ,извършено не по рано от 15 дни  преди постъпване на детето в детската ясла.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити,извършено не по рано от 15 дни  преди постъпване на детето в детската ясла.

5. Изследвания на кръв и урина на детето,извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.

6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман на единия от родителите,извършено в шестмесечен срок преди постъпване на детето в детската ясла.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар на детето,която важи 3 календарни дни.

 

        Г Р А Ф И К

за дейностите, свързани с класиране и записване на децата в СДЯ № 55

прием - месец септември 2020 г.

15. 05.2020 г. / пътък / - обявяване на класираните деца:

- e-mail на родителя

18. 05. 2020 г. - 29 .05.2020 г. / в работните дни от седмицата / Записване на децата, приети на първо класиране

     График на часовете, в които ще се извършва записването:

07.30 ч. - 14.30 ч.

     Ако нещо ви интересува, звънкайте без проблем - 0887369668 - Людмила Недкова

 Напомням, че:

Към 01.09.2020 г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с острозаразни болести и паразити;

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2 /два/ месеца се представят и нови паразитологични изследвания

 

                                                                                                                                                     ПОЗДРАВИ - ЛЮДМИЛА НЕДКОВА