ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №55

Тип:СДЯ
Номер:55
Име:
Директор:Людмила Недкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Белмекен" № 13
Комуникация:
02/855-71-65
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2019 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ДВОРЪТ НА ДЕТСКАТА ЯСЛА Е ОБШИРЕН, С МНОГО ЗЕЛЕНИНА И ДЪРВЕТА. ОБОСОБЕНИ СА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА С УРЕДИ ЗА ВСЯКА ГРУПА.
ДЕТСКА ЯСЛА №55 Е СПЕЦИАЛНО СТРОЕНА ЗА ЦЕЛТА СГРАДА С ДВЕ ГРУПИ, ЗА ДЕЦА ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.  ВСЯКА ГРУПА РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД, С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.  ПОМЕЩЕНИЯТА СА ПРОСТОРНИ, ОБЗАВЕЖДАНЕТО ОТГОВАРЯ НА АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И ВЪЗРАСТТА НА ДЕЦАТА.

В ДЕТСКА ЯСЛА №55 ХРАНАТА Е ЗДРАВОСЛОВНА И ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ НА ХРАНЕНЕ ДО ТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. ПРИГОТВЯ СЕ ОТ КОМПЛЕКСА ПО ДЕТСКО ХРАНЕНЕ, КОЙТО Е В СЪЩАТА СГРАДА.

ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ ЕКИПИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ - ПЕДАГОГ, МЕД. СЕСТРИ И ДЕТЕГЛЕДАЧКИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОПИТ.

ОСНОВНА ЗАДАЧА В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ЯСЛА Е КАЧЕСТВЕНОТО ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ЗДРАВИ, ВЕСЕЛИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ДЕЦА.

 

                                                                                                            ДОБРЕ ДОШЛИ!!!

  

 ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА,ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА № 55,РОДИТЕЛИТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ.

 

1.Заявление по образец.

2.Удостоверение за раждане на детето - оригинал.

3.Лични карти на родителите - оригинал.

4.Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят / настойникът / работи, който съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

5. За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.

6. Всички необходими документи, заявени в общите, социалните и допълнителни критерии за прием в детска ясла.

 

 

ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, 1 РАБОТЕН ДЕН ПРЕДИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА № 55, РОДИТЕЛИТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Нова здравна карта за дете,с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт,а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето,съгласно Имунизационния календар на Р. България.

 А.  Деца,на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.

 Б.  Деца с трайни противопоказания за имунизирането им,които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 год. на МЗ  за имунизациите в Р.България,могат да се приемат в детската ясла.

2. Здравно профилактична карта,попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии:  шигели,салмонели,ешерихия коли ,извършено не по рано от 15 дни  преди постъпване на детето в детската ясла.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити,извършено не по рано от 15 дни  преди постъпване на детето в детската ясла.

5. Изследвания на кръв и урина на детето,извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.

6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман на единия от родителите,извършено в шестмесечен срок преди постъпване на детето в детската ясла.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар на детето,която важи 3 календарни дни.

 

        Г Р А Ф И К

за дейностите, свързани с класиране и записване на децата в СДЯ № 55

прием - месец септември 2019 г.

11. 05.2019 г. / събота / - обявяване на класираните деца:

- e-mail на родителя

13. 05. 2019 г. - 23 .05.2019 г. / в работните дни от седмицата / Записване на децата, приети на първо класиране

     График на часовете, в които ще се извършва записването:

07.00 ч. - 14.00 ч.

       През месец август  Детската ясла няма да работи.

 Напомням, че:

Към 02.09.2019 г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с острозаразни болести и паразити;

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2 /два/ месеца се представят и нови паразитологични изследвания

 

                                                                                                                                                     ПОЗДРАВИ - ЛЮДМИЛА НЕДКОВА