ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №69

Тип:СДЯ
Номер:69
Име:
Директор:Силвия Пандева
Район:Студентски
Адрес:гр.София, ул. "Йордан Йосифов", №1
Комуникация:
detskayasla_69@abv.bg
02/868-31-03

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред18600
Хронични заболявания690
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред77--
Хронични заболявания2400
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

      Детска ясла№69 е разположена в специално построена за целта сграда,съобразно всички

санитарно- хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата.

Жизнената среда, в която се отглеждат и възпитават децата отговаря на изискванията за

безопасност, естетика и уют.Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастта и

индивидуалните потребности на децата.

     За психологическия и физически  комфорт и удобство на децата са обособени просторни и

удобни занимални, самостоятелни спални помещения, специално оборудвани кътове за хранене и

функционални санитарни възли.

     За децата в ДЯ№69 се грижат - опитни медицински сестри и детегледачки,педагози- специалисти

за работа с деца в ранна детска възраст и друг персонал.

     Работата на екипа е подчинена на интересите на децата и в полза на родителите.

 

                     ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА В ДЯ№69 ОТ 8.00ч. ДО 14.00ч./ТЕЛ.:0879163256/

                     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

               1. Родителят представя заявление по образец/ с изписани трите имена на детето, ЕГН/ЛНЧ/,постоянен адрес на

                   родителите, настойницитеи телефон за контакти/.

               2.Удостоверение за раждане-  оригинал.

               3. Лични карти на родители-  оригинал.

               4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят/ настойникът работи,

                   който съдържа  изх.№, печат с подпис, ЕИК на работодател.

               5. Копие от трудова книжка със заличено трудово възнаграждение на родителя/ родителите/.

               6. За  самоосигуряващи се родители-  копие от документите, удостоверяващи  внесените осигурителни вноски.

               7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии

                   за прием в детската ясла.

             

             

 


           ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА№69 СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

            1. Нова здравна карта за дете- с попълнени от родителите лични данни за детето

              и телефони за връзка.

            2. Здравно- профилактична карта на детето с  нанесени имунизации и портиден номер на ваксината..

             Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не могат да

             се приемат в детската ясла.

             Деца с  трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на

             Наредба №15 от 2005г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да бъдат

             приети в детската ясла.

            3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни

             паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди пстъпването на детето в ДЯ.

           4. Изследвания за кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване.

           5.Изследване с отрицателна реакция по Васерман на един от родителите- извършено в

            6 месечен срок преди постъпването.

           6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар

              / бележката важи 3 календарни дни/.