ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №90 Веса Паспалеева - сграда ул. Бял люляк 19

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:90
Име:Веса Паспалеева - сграда ул. Бял люляк 19
Директор:Катя Йорданова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Бял люляк", №19
Комуникация:
02/938-28-94
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1101
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3621
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ:

Децата, родени 2016 г. посещаващи  яслена група „Гъбка“ на ДГ № 90 – филиал „Бял люляк”, ще  посещават градинска група в централната сграда на ДГ № 90 на ул. ,,Иван Момчилов" 44.

Децата, родени 2017 г.,  посещаващи  яслена група „Гъбка“ продължават престоя си  в гр. „Гъбка" и през учебната 2019/2020 г.,  а през следващата учебна 2020/2021г. ще бъдат в първа градинска група  в централната сграда на ДГ № 90 на ул. ,,Иван Момчилов" 44.

Децата, родени 2018 г., които ще бъдат приети от м. септември за учебната   2019/2020 г. ще посещават първа градинска група, съответно: приетите във филиал „Бял люляк“ ще продължат да посещават филиал „Бял люляк“; приетите в централна сграда ще продължат да посещават централна сграда.

 

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СТАВА В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА УЛ. "ИВАН МОМЧИЛОВ" №44 ОТ 8.00 ДО 16.00 Ч.