ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №115 Осми март - сграда ул. 8-ми март 15

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:115
Име:Осми март - сграда ул. 8-ми март 15
Директор:Велизара Стоименова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "8-ми март", №15
Комуникация:
02/938-12-05

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред3200
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3100
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5800
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители (настойници),

  Записването на класираните деца за учебната 2020/2021 г. се осъществява в работните дни от седмицата

от 9.00 часа до 15.00 часа в ДГ №115 Осми март - сграда ул. 8-ми март 15

Поради усложнената епидемиологична обстановка, моля да бъдат спазвани строги мерки за сигурност!

     От 01.10.2012г. със заповед на  Г-жа Й. Фъндъкова- кмет  на СО,  СДЯ №40, ЦДГ №115 и ЦДГ №152  се преобразуват в ОДЗ №115 "ОСМИ МАРТ", с административен адрес -гр. София , Р-н "Надежда"-ул."Осми март" № 28. От 01.08.2016г. детското заведение е регистрирано като  ДГ №115 "Осми март" - сграда ул. 8-ми март 15.             

    ДГ№115 -сграда ул."Осми март" №15 разполага с три яслени групи за деца на възраст от 10 мес. до 3 год.  и една градинска група .  

   Сградата е разположена в отлично поддържан, озеленен двор  с площадки за игра и самастоятелни входове за всяка група. Децата се обгрижват и възпитават в просторни занимални, уютни спални и помещения за хранене, обзаведени с ергономични и удобни мебели.  В детското заведение работят висококвалифицирани медицински специалисти, педагози-методисти, помощник възпитатели готвач, пом. готвач и обслужващ персонал. Работата в екип е подчинена на интересите и здравето на децата и в полза на родителите.

 

 

 

          При ПОСТЪПВАНЕ в яслена група  родителите представят следните документи:
1. Нова здравна карта за дете /картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт.
2. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
3. Еднократен отрицателен резултат от изследвания за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;
4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
6. Данни от личния лекар (имунизационен паспорт), че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
    Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по   реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето, която важи 3 календарни дни пред постъпването на детето в яслата .ДГ№115 - централна сграда ул."Осми март" №28 разполага с една яслена група, за деца на възраст от 10 мес. до 3 год.  и три градински групи на възраст от 3 до 7г.::
 

 

 

 

В ДГ №115 " Осми март " е  назначен логопед.

  

От РПППО има назначени психолог и ресурсен учител.

Във всички групи на дз има деца със специални образователни потребности, но няма самостоятелно обособена група.

За пета поредна  година ДГ №115 организира и провежда  спортен празник в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта”, за  всички детски градини в район „Надежда“.

С този проект целим:

  1. Социализиране на децата
  2.  Да се обогатят познанията на децата в областта на физическото възпитание и спорта.

        3. Да се развият двигателните качества на децата.

        4. Да се възпитават умения за взаимодействие с другите деца и готовност да рискуват, печелят или губят.

        5. Да се стимулира желанието за участие на всяко дете, като му се даде възможност за изява.   

        6.  Да се преодолеят тревожността и агресията у децата чрез спорт.

        7. Да се мотивират и убедят родителите, че всички заедно можем повече.

        8. Взаимодействието в спорта на деца, родители и учители във връзка с укрепване здравето на нацията.