ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №51

Тип:СДЯ
Номер:51
Име:
Директор:Миролюба Станоева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Братин дол" № 29
Комуникация:
sdysla_51@abv.bg
02/822-33-29
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2019 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

НАПОМНЯМЕ , ЧЕ НАБЛИЖАВА ПОСЛЕДНАТА ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА!

ОРГАНИЗИРАЙТЕ НАВРЕМЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ И ГИ ДОНЕСЕТЕ ЗА ПРОВЕРКА 1 ИЛИ 2 ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ДА ИМАТЕ ВРЕМЕ ЗА КОРИГИРАНЕ , АКО Е НЕОБХОДИМО!

НЕПОСТЪПИЛИТЕ ДО 15.11.2019Г. ДЕЦА АВТОМАТИЧНО СЕ ДЕКЛАСИРАТ ОТ СИСТЕМАТА!

РАЗЧИТАМЕ НА КОРЕКТНОТО ВИ ОТНОШЕНИЕ!


НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС  НА ДЕЦАТА 

В ЛИЧНИТЕ ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ /ЛЗПК / ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 На основание Наредба №6 от 09.07.2019 г./ МЗ, одобнародвана в ДВ бр.56 от 16.07.2019 г./,  писмо на Столична РЗИ с изх.№14-944/08.08.2019г . и Наредба № 15 от 12.05.2005г. и писмо на СРЗИ / 14-944/2/от 29.08.2019г.


 ЛЗПК НА ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ С ПЪЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС, КАТО СЪЩИЯТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАН  ПО ПРИЕМИ ВАКСИНИ СЪС ВИД НА ВАКСИНАТА И ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ .

ИЗПИСАНО " ОТГОВАРЯ НА ВЪЗРАСТТА" НЕ СЕ ПРИЕМА ЗА ДОСТОВЕРНО !!!!!!!!!!!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ , ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ СА ИНФОРМИРАНИ  С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПИСМА И ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СПАЗВАТ НАРЕДБИТЕ.

- ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ТАХ СТРИКТНОТО ПОПЪЛВАНЕ НА ЛЗПК ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ ВРЪЩАНИ ОТ ДЕТСКАТА ЯСЛА!

 

 

Уважаеми родители, за Ваше улеснение предоставяме следната информация:


В раницата на детето трябва да има:

 

1.Гащички – 5 бр.

2.Потници или тениски – 3 бр.

3.Фланелки с дълъг ръкав /тънки/ – 3 бр.

4.Чорапи – 3 бр.

5. Панталони , клинчета – 3 бр.

6.Блузи с дълъг ръкав / зима/ -3 бр.

7.Пижама / надписана/ -1 бр.

9. Лигавници – 3 бр.

10. Пантофки – 1 бр./ надписани/.

11.Торбичка за мръсни дрехи .

13.Памперси  – 10 бр./ всеки бр.надписан /.

14.Книжка с твърди корици .

15.Празна кутия за обувките .

16.Слънчева шапка /надписана/.

 

 ВНИМАНИЕ !

 

 1. Панталоните да са на ластик!
 2. Децата да се водят без накити!
 3. Пантофите да са с твърда подметка , да са с лепенки или ципове!
 4. Без бодита!

Пантофи, раници, памперси, пижами, обувки, връхни дрехи, шапки да бъдат надписани!

Дрешките не е нужно да са нови! Важно е да са съобразени с размерите на детето , удобни за приучаване към самообслужване , носещи на децата свобода на движение и комфорт.

Стопери, пайети, накити и др. могат да бъдат опасни за малките деца .

 

 

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.  

Условия за прием на новоприетите децата в СДЯ №51

 Децата се приемат в детските ясли от директора на яслата след уговорен ден и час и предварително прегледани медицински документи.

При постъпване  в детската ясла родителите представят следните медицински документи:

1.Здравна карта за дете с попълнена паспортна част , отбелязани задължително най-малко два телефонни номера за контакт, преснимани имунизационни данни и залепени на страницата определена за попълване на имунизациите. / здравната карта за дете се закупува от книжарница и не се заверява от лекар/

2. Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;/ тя се предоставя всяка година след почивния  летен месец/

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

 

Условия за прием на посещаващите деца СДЯ №51

1.Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;/ тя се предоставя всяка година след почивния  летен месец/.

2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

3. ЗА ДЕЦА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

Децата ваксинирани през почивния период предоставят мед.бележка за поставената имунизация. При изкарано ОЗЗ / шарка / също се предоставя информация – трябва да е отбелязано в здравнопрофилактичната карта.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Записването  на класираните деца ще се извършва в сградата  на СДЯ№51.

 

МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С УТОЧНЕНИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА РОДИТЕЛИ В ИСОДЗ И ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СПОРЕД 

ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

(Приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.)

https://kg.sofia.bg/isodz/normdocs

 

 При записване в СДЯ № 51, родителите представят следните документи:

 1. Заявление по образец от ИСОДЗ.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал и копие. 
 3. Лични карти на родителите - оригинал 
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
 6. За само осигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Самостоятелна детска ясла № 51 се намира в ж.к. "Красна поляна",  ул. "Братин дол" № 29 (на ъгъла с улица "Методи Кусевич").

Входът е от ул. "Методи Кусевич". Сградата е строена специално за целта и разполага с 4 групи. В тях децата са смесени по възраст - от 10 м. до 3 г., съгласно Наредба №26/2008 г.

Отглеждането и възпитанието им пряко е поверено на медицински сестри и детегледачки.