ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №35 Вълшебство

Тип:СДЯ
Номер:35
Име:Вълшебство
Директор:Росица Василева
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Орехова гора", №11
Комуникация:
02/858-90-32
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2019 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП130
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред5600
Хронични заболявания900
СОП520
Работна група0--

Информация за родители

 

 

           За новоприети деца, при записване в СДЯ № 35, родителите представят следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие
 3. Лични карти на родителите - оригинал
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Tрудова книжка на родителя (родителите).
 6. За самоосигуряващи се родители - документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.

 

    За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 35, родителите представят:

 1. Нова здравна карта за дете /т. нар. картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.
     Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.
     Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 3. Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).