ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №21 Бон-Бон

Тип:СДЯ
Номер:21
Име:Бон-Бон
Директор:Росица Владимирова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Стефан Малинов", №2
Комуникация:
yasla_bonbon@abv.bg
02/952 09 63
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред6600
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

на 22.10.2020 г. от 16:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца в ДЯ № 21 „Бонбон”

Родителската среща ще се проведе във физкултурния салон на ДЯ №21 „Бонбон”.

Детска ясла № 21 „Бонбон” е създадена през 1956 г. за деца във възрастта от 10 месеца до 3 години. В детската ясла функционират четири яслени групи. Групите са смесени, т. е. набор 2018 и набор 2019. Всяка група има просторни помещения: занималня, спалня, санитарен възел, офис за разпределение на храната и помещение за хранене. Обзавеждането е съобразено с анатомо-физиологичните особености и възрастта на децата.

Дворът на детската ясла е с висока ограда, затворен и залесен. Обособени са четири площадки за игра на всяка група.

Детска ясла № 21 „Бонбон” разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене на деца до три годишна възраст. Към детската ясла има детска кухня за неорганизиран контингент деца от 10 месеца до 3 години.

Работното време на ДЯ № 21 „Бонбон” е от 07:00 часа до 19:00 часа.

Основен акцент в дейността на детската ясла най-вече е :

- качествено здравно обгрижване и отглеждане на децата;
- възпитание и обучението в ранна детска възраст;
- активно комуникиране с родителите. 

За новоприети деца,  седмицата  преди реалното постъпване в СДЯ №21 „Бонбон”, родителите представят:

1. Нова здравна карта за дете (картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт с родителите, а от личния лекар: данни за имунизационния статус на детето съгласно имунизационния календар на Р. България от 01.04.2010 г.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в СДЯ №21.

Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р. България, могат да се приемат в детската ясла.

2. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

5. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.

6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи календарни дни).

 

Добре дошли при нас!