ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №23 Ралица

Тип:СДЯ
Номер:23
Име:Ралица
Директор:Дора Григорова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул."Ралица" №4
Комуникация:
02/866-17-62


Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред080
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред11530
Хронични заболявания460
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред53--
Хронични заболявания1500
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

 

Детска ясла №23 "Ралица" работи с деца от 10 месечна до 3 годишна възраст разпределени в четири групи. Според броя на децата навършващи възраст за изписване към месец септември сме публикували свободни места за набор 2017 година -  броя по общ ред и  броя с хронични заболявания и за набор 2018 година - броя по общ ред и броя с хронични заболявания. Групите ни са смесени - във всяка от тях има деца от 10 месеца  до 3 год. възраст . Помещенията ни са просторни с отделни спални и игрални, във всяка група има  отделен санитарен възел и кухненски блок за разпределението на храната. Персонала се състои от квалифицирани медицински сестри , детегледачки , педагог.
 Детска ясла № 23 разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до тригодишна възраст, разполагаме и с раздавателен пункт . За кухня записваме деца над 10 месеца(с копие от акта за раждане и десет бурканчета с капачки за многократна употреба). Купони се купуват на място в Детската ясла през последните три работни дни от месеца.

https://dz2.uslugi.io/  Уеб родител за родители на децата  посещаващи детски ясли в община Столична


тел.02/866-17- 62 директор Дора Григорова

 


КУПОНИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА 23.04.2019г.,24.04.2019г. И 25.04.2019г. ОТ 12.00 ДО 12.45ЧАСА

ЦЕНА : 23,40 ЛЕВА

 

 

Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В СДЯ № 23”РАЛИЦА”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2019г. Първо класиране на 10.05.2019г.,

10.05.2018г  обявяване на резултатите от класиране на място в детското заведение

На 11.05.2018 от 9.00 до 13.00 яслата ще бъде отворена , при желание от ваша страна може да дойдете да зададете въпросите си на директорката или  да  разгледате помещенията , на място можем да ви разпечатим и заявлението за записване .

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 
1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ

или  на място от директора на СДЯ № 23

2. Оригинал на
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на родителите

3. Други документи, посочени в заявлението за записване:

- служебни бележки за месторабота на родителите 

за работещ родител по трудово  или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка (лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения).

за самоосигуряващ се родител - копие от платежни документи за  внесените осигурителни вноски преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.

за родител в отпуск по майчинство - служебна бележка от работодателя, че родителят е в отпуск по майчинство. 

- удостоверение за настоящ адрес издадено преди класирането

 

При записване родителят се запознава с:  

1.Правилника за дейността на детската ясла

2.Списък на медицинските изследвания и документи за приемане 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО 

 от 13.05.2018 до 23.05.2019 от 

08.00 – 15.00ч.  

 

 

 

 За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 23,

1.Лична амбулаторна карта(препис на оригиналния  картон от личния лекар) - с  попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.


Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии(шигели,салмонела), а за децата на 1г. и за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли,изследванията да са извършени в 15 дневен срок преди постъпването в яслата .

3.Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити

- скоч проба

- фекална проба

4.Кръв и урина в едномесечен срок преди постъпването в яслата.

5.Изследване и отрицателна реакция от Васерман на един от родителите в шестмесечен срок преди постъпването в детското заведение.

6.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни (важи 3 дни ).

 

 


 

 

Входящи номера набор 2017г.

Номер 14 - ЦЦА

 

 

 

 

 

 

 За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 23,

1.Лична амбулаторна карта(препис на оригиналния  картон от личния лекар) - с  попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.


Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии(шигели,салмонела), а за децата на 1г. и за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли,изследванията да са извършени в 15 дневен срок преди постъпването в яслата .

3.Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити

- скоч проба

- фекална проба

4.Кръв и урина в едномесечен срок преди постъпването в яслата.

5.Изследване и отрицателна реакция от Васерман на един от родителите в шестмесечен срок преди постъпването в детското заведение.

6.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни (важи 3 дни ).