ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №57 Приказка

Тип:СДЯ
Номер:57
Име:Приказка
Директор:Иванка Вуканина
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Хр. Максимов", №12
Комуникация:
02/872-03-66
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2019 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред5200
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на класираните деца на второ класиране ще се извършва в периода 27.05.2019г.- 07.06.2019г. от 08.00 ч. до 14.00 ч.


За новоприети деца, при записване в СДЯ № 57, родителите представят следните документи:

1.Заявление по образец

2.Удостоверение за раждане на детето - оригинал

3.Лични карти на родителите - оригинал

4.Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

5.Приложено копие от трудова книжка на родителя(родителите)/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/

6.За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски. 7.Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.