ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №63 Беборани

Тип:СДЯ
Номер:63
Име:Беборани
Директор:Иванка Стефанова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Иван Шонев", №8
Комуникация:
02/945-28-41
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред6700
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Детска ясла №63 ,, Беборани"  отваря врати през 1966г. в сграда строена за целта.

Ръководи се от директор с медицинско образование.

Работи с четири групи, обособени с отделни помещения:

столова, игрална, спалня, сервизни помещения.

Всяка група има отделен вход за прием и издаване на децата,

с цел предотвратяване  разпространението на заразни заболявания.

За децата в яслата се грижи екип от специалисти - педагог, медицински сестри и детегледачки.

Детска ясла № 63  разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна,

съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до тригодишна възраст.

Има хубав двор с площадки за всяка група, оборудвани с нови уреди и външно видеонаблюдение.

 

Уважаеми родители,На  тел 02/ 945-28-41 може да получите отговор на вашите въпроси.

 

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ.

 

ВАЖНО!!!


 НАЙ-ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

                                          10.00 -12.00 часа

                                          13.30 -15.30 часа


    

 За новоприети деца, при записване в ДЯ № 63 , родителите представят следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
 3. Лични карти на родителите – оригинал.
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
 6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
 7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
 8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
 9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

10.  Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

 

 

 

 

 

                                 

 


  
При постъпване, родителитe представят:

 

 1. Здравна карта за дете /т. нар. картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България, печат от личния лекар.
   
     Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.
     Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла, само  след представяне на документи, удостоверяващи противопоказанията.
 2. Здравно профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес /хелминти и протозои/ и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 5. Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едноседмичен срок преди постъпването му в детската ясла.
 6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето(бележката важи 3 календарни дни).