ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №70 Мечо Пух

Тип:СДЯ
Номер:70
Име:Мечо Пух
Директор:Лидия Лазарова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Ком", №24
Комуникация:
02/936-71-79
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2019 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред6800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска ясла № 70 е построена за целта през 1978год.

Има четири групи и двор с четири площадки с подходящи уреди за игра на вън.

Децата се отглеждат от висококвалифициран персонал - медицински сестри и педагог.

Храната се приготвя в кухнята към яслата и е съобразена с най-новите изисквания на Агенцията по храните от

квалифицирани готвачи.Към яслата има детска кухня за 35 деца, които се отглеждат в домашна обстановка.

Приема се осъществява чрез кандидатстване и класиране от Информационната система към Столична община - ИСОДЗ.

Децата с хронични заболявания се приемат чрез ИСОДЗ с решение на ТЕЛК.

Децата родени през 2017год и през 2018год трябва да  постъпят най-късно в яслата до 60 календарни дни от  15.09.2019г.

При неявявяне в Детска ясла № 70 до тази дата детето автоматично отпада и на негово място се класира друго дете.

На 09.10.2019год. ще се проведе родителска среща от 17,30ч.Желателно е присъствието на родителите.

Това е времето в което родителите  ще могат да разгледат групата в която се отглежда детето му

и да се информират и разговарят с персонала които с много обич и професионализъм се грижи за децата.

 

Директор:

Л. Лазарова