ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №31 Палавници

Тип:СДЯ
Номер:31
Име:Палавници
Директор:Мария Вацева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, бул. "Цар Борис III" № 41
Комуникация:
02/852-78-98

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1710
Хронични заболявания021
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5400
Хронични заболявания360
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред57--
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

  


  Уважаеми родители,                                   

записването на класираните деца е в работните дни от седмицата от 9.00 часа до 15.30 часа.

   Моля,  записването на всяко класирано дете, да бъде от  един родител/настойник, снабден с маска.

   Моля, спазвайте дистанция!


Детска ясла № 31 "Палавници" е създадена през 1962 г. в специално строена за целта сграда, за деца във възрастта от 10 месеца до 3 години. Всяка група разполага със самостоятелен вход, с цел предотвратяване  разпространението на заразни заболявания и просторни помещения - спална, игрална, санитарен възел, офис за разпределение на храната, филтър. Обзавеждането е съвременно и отговаря на анатомо физиологичните особености и възрастта на децата.

   Дворът на детска ясла е с площ 3,5 декара, с висока ограда, затревен и залесен. Обособени са площадки за игра за всяка група.

   Детска ясла № 31 "Палавници" разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до тригодишна възраст, както и за деца с алергия към белтъка на кравето мляко.

   За децата се грижат екипи от специалисти - педагог, медицински сестри и датагледачки, които притежават висок професионализъм, много опит, много обич и изключително търпение към малките палавници.

  Основен акцент в дейността на детската ясла най-вече е

 • качественото здравно обгрижване и отглеждане на децата,
 • възпитанието и обучението са в унисон с актуалните постижения на педагогиката на ранната възраст,
 • активното комуникиране с родителите и привличането им в помощ на общата кауза - да изградим здрави, весели, знаещи и можещи деца.

   Добре дошли при нас!

 

      

               За новоприети деца, при записване в ДЯ № 31 "Палавници", родителите представят следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал
 3. Лични карти на родителите - оригинал
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите).
 6. За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.

 

    За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в ДЯ № 31 "Палавници", родителите представят:

 • Нова здравна карта за дете /т. нар. картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт.
 • Лична здравно профилактична карта с нанесени имунизации , подписана и подпечатана от личния лекар на детето.
      Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла. Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).