ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №28

Тип:СДЯ
Номер:28
Име:
Директор:Валентина Куликова-Владова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Христо Белчев", №41
Комуникация:
02/987-20-77
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2020 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска ясла №28 е създадена през 1947 г. в приспособена за целта сграда с 3 групи, за деца във възрастта от 10 месеца до 3 години. Всяка група разполага със самостоятелна спалня, занималня, санитарен възел, офис за разпределяне на храна и филтър. Обзавеждането е съвременно и отговаря на анатомо физиологичните особености и възрастта на децата.
Дворът на детска ясла е с висока ограда. Обособена е площадка за игра на всички групи.
Детска ясла №28 разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до тригодишна възраст, както и за деца с алергия към белтъка на кравето мляко.
За децата се грижат екипи от специалисти - педагог методист, медицински сестри и детегледачки, които притежават висок професионализъм, много опит, много обич и изключително търпение към малките палавници.
Основен акцент в дейността на детската ясла най-вече е:

  •  качественото здравно обгрижване и отглеждане на децата;
  •  възпитанието и обучението са в унисон с актуалните постижения на педагогиката на ранната възраст;
  •  активното комуникиране с родителите и привличането им в помощ на общата кауза - да изградим здрави, весели, знаещи и можещи деца.

Добре дошли при нас!

За новоприети деца, при записване в СДЯ №28, родителите представят следните документи:
1. Заявление по образец.
2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие.
3. Лични карти на родителите - оригинал и копие.
4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят (настойникът) работи, който съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
5. За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
6. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.

За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ №28, родителите представят:
1. Нова здравна карта за дете (т.нар. картон) с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгласно Имунизационният календар на Р България.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта на се приемат в детската ясла.
Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.
2. Здравно профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
5. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).